Mô hình sản xuất

Giải ngân dự án “Trồng cam sành”

09/01/2018
Sáng ngày 03/11/2017. Tại Hội trường UBND xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh An Giang tiến hành giải ngân dự án "Trồng cam sành".

Tham gia dự án có 10 hộ thuộc 3 ấp trong xã, số tiền phát vay của dự án là 500 triệu đồng từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương ủy thác. Đây là mô hình chuyển đổi đất lúa sang trồng cây ăn trái.

Phát biểu tại buổi giải ngân, đồng chí Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ tich Hội Nông dân tỉnh nhấn mạnh, mục đích của dự án nhằm hỗ trợ nông dân phát triên mô hình sản xuất, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất an toàn, hiệu quả. Do vậy, từng thành viên trong dự án phải tập trung đầu tư, nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác, gắn sản xuất với tiêu thụ. Góp phần cải thiện và nâng cao thu nhập cho nông dân.

Từ đầu năm 2017 đến nay, huyện Châu Phú được Quỹ Hỗ trợ nông dân đầu tư 04 dự án.Gồm: 02 dự án trồng cây ăn trái và 02 dự án chăn nuôi. Với tổng nguồn vốn là 1 tỷ 800 triệu đồng