Mô hình sản xuất

Hỗ trợ vốn cho nông dân Thới Sơn

09/01/2018
Sáng ngày 11/11/2017. Tại xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên. Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh An Giang tiến hành giải ngân Dự án "Trồng xoài cát hòa lộc" cho 11 hộ.

Đây là một trong hai Dự án được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ủy thác cho Hội Nông dân tỉnh An Giang theo Quyết định số: 3753-QĐ/HNDTW ngày 30/10/2017, với tổng số vốn đầu tư là 500 triệu đồng, thời gian 24 tháng, địa điểm thực hiện Dự án tai xã Thới Sơn. Mỗi hộ được vay từ 40 đến 50 triệu.

Tại buổi giải ngân các hộ được lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh quán triệt về nguyên tắc, mục đích sử dụng vốn vay; quyền và nghĩa vụ khi vay vốn. Đồng thời mong muốn thành viên dự án chủ động hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình sản xuất nhằm mang lại hiệu quả cao nhất. Hội Nông dân huyện cần tranh thủ phối hợp với các ngành chuyên môn và địa phương tổ chức tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn kinh nghiệm sản xuất cho người vay để phát huy hiệu quả nguồn vốn. Hướng tới mục tiêu sản xuất theo tiêu chuẩn VIETGAP.