Mô hình sản xuất

Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh vừa giải ngân 06 dự án

09/01/2018
Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh An Giang vừa tổ chức giải ngân cho 06 dự án vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương, theo Quyết định số: 3686 ngày 11 tháng 10 năm 2017 của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Gồm: 03 dự án "Trồng rau theo hướng an toàn". Tại các xã Long An (Tân Châu), Mỹ Hòa Hưng (Long Xuyên), Kiến An (Chợ Mới). Và 03 dự án "Trồng và chăm sóc vườn cây ăn trái".Tại các xã: Phú Lâm (Phú Tân), Vĩnh Khánh (Thoại Sơn) và Long Giang (Chợ Mới).Tổng số vốn vay: 2.690.000.000đ với 97 hộ vay. Thời hạn vay 12 tháng đối với trồng màu và 24 tháng trồng cây ăn trái.

Đây là những mô hình được chọn từ các xã trong tỉnh, được tập huấn kỹ thuật, các hộ vay có kinh nghiệm sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng…Việc triển khai các dự án trên nhằm hỗ trợ cho nông dân chuyển đất sản xuất kém hiệu quả để trồng cây ăn trái, tham gia mô hình hợp tác, gắn sản xuất với tiêu thụ, góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp tình nhà.