Mô hình sản xuất

Xây dựng mô hình điểm về phát triển loại hình kinh tế hợp tác trong nông dân gắn với bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp

21/08/2020 10:24

Được sự hỗ trợ nguồn kinh phí từ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh triển khai 2 mô hình điểm về: “Hội Nông dân tham gia thu gom rác thải, bao bì thuốc BVTV” trong năm 2020 và mô hình “Hỗ trợ, củng cố phát triển hợp tác xã cây ăn trái gắn xây dựng Chi hội làm vườn, hướng tới phát triển doanh nghiệp nông thôn”, giai đoạn 2020-2023.

2 mô hình điểm trên sẽ được Hội Nông dân tỉnh lựa chọn triển khai trên địa bàn xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, với tổng kinh phí đầu tư cho 2 mô hình trong năm 2020 trên 319 triệu đồng. Trong đó, nguồn ngân sách địa phương đóng góp là 121,8 triệu đồng.
Với mục tiêu giúp nông dân tham gia bảo vệ môi trường trong sản xuất, thông qua việc thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật nhằm giảm nguồn rác thải ô nhiễm trong sản xuất nông nghiệp; cùng với việc xây dựng mô hình Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp; tập hợp nông dân cùng sở thích, cùng sản xuất, gắn bó có trách nhiệm và lợi ích trong sản xuất, hướng đến xây dựng thương hiệu hàng hóa nông sản có chất lượng, có xuất xứ nguồn gốc, hướng đến nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho nông dân. Vì mục tiêu phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

Hội Nông dân tỉnh họp triển khai mô hình dự án do Trung Ương Hội Nông dân Việt Nam đầu tư với cán bộ Hội huyện và xã 

Đồng chí Nguyễn Văn Nhiên-Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu cảm ơn Hội Nông dân huyện và xã, cấp ủy chính quyền đã đồng tình, thống nhất cao việc tiếp nhận và triển khai 2 mô hình dự án trong năm 2020 và những năm tiếp theo trong giai đoạn dự án. Đồng thời với sự hỗ trợ, giúp đỡ của Ban chuyên môn Hội Nông dân tỉnh cho cấp huyện, xã trong suốt quá trình triển khai mô hình dự án, sẽ tạo được sự tin tưởng của cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận của hộ nông dân tham gia mô hình, từ đó tạo được uy tín, nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Hội ở địa phương và của tỉnh Hội với TW Hội là cơ quan đầu tư mô hình dự án cho tỉnh An Giang.
Giao Ban Kinh tế-xã hội Hội Nông dân tỉnh phụ trách chính trong việc hướng dẫn huyện, xã xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện dự án, các chứng từ, thủ tục liên quan đến thanh quyết toán dự án; các phòng, ban cơ quan với chức năng, nhiệm vụ được giao sẽ phối hợp hỗ trợ các hoạt động liên quan đến tuyên truyền, quảng bá… giới thiệu mô hình, sản phẩm dự án thời gian tới.
Đề nghị Hội Nông dân huyện, xã tham mưu cấp ủy, chính quyền trong việc đối ứng nguồn ngân sách địa phương trong quá trình thực hiện mô hình dự án; đồng thời cử cán bộ Hội có kinh nghiệm, nhiệt tình tham gia dự án; lựa chọn đúng đối tượng hộ nông dân tham gia mô hình đảm bảo dự án thực hiện đúng mục đích, mục tiêu đề ra. Hy vọng với việc đầu tư mô hình dự án tại xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới sẽ là mô hình điểm tiêu biểu để Hội có thể nhân rộng các địa phương khác thời gian tới, đồng thời thể hiện vai trò Hội Nông dân trong hỗ trợ, giúp đỡ, tập hợp nông dân trong xây dựng mô hình kinh tế hợp tác, góp phần nâng cao thu nhập, gắn với bảo vệ môi trường nông thôn./.

Ngọc Dung