Nghị quyết Hội

Thoại Sơn phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu giao ước thi đua hoạt động Hội

15/09/2020 16:11

Đến nay Hội Nông dân huyện Thoại Sơn hoàn thành đạt và vượt 11/15 chỉ tiêu giao ước thi đua hoạt động Hội trong năm.

Nhằm đánh giá hoạt động Hội và phong trào nông dân trong năm, vừa qua Hội Nông dân tỉnh An Giang có buổi làm việc Hội Nông dân huyện Thoại Sơn. Qua đó, nhiều hoạt động Hội đạt kết quả khả quan, đúng theo kế hoạch đề ra.

Đ/c Nguyễn Chí Hùng-Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang phát biểu trong buổi làm việc cấp ủy, lãnh đạo Hội Nông dân huyện Thoại Sơn

Theo đó, để chủ động trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm. Hội Nông dân huyện đã chủ động xây dựng và ban hành nhiều kế hoạch triển khai các chương trình công tác Hội và phong trào nông dân. Trong đó, nhiều hoạt động nổi bật trong vận động nông dân tham gia các hình thức liên kết hợp tác, phong trào xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, từ đầu năm đến nay huyện Hội đã thành lập 30/34 tổ hội nghề nghiệp, vận động thành lập 5 hợp tác xã. Phối hợp ban ngành đoàn thể trồng 160 bồn hoa và xây dựng 200 trụ cờ; vận động kéo tuyến điện dài 450 m, với nguồn kinh phí đóng góp 100 triệu đồng, cho 8 hộ dân. Sửa chữa, vặm vá 3,5 km đường giao thông nông thôn, vận động kéo tuyến nước máy cho 55 hộ dân xã Vọng Thê, với số tiền 180,5 triệu đồng; lắp đặt 1.000 m tuyến ống. Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp vận động hộ dân đóng góp 363 triệu đồng xây dựng nông thôn mới địa phương.

Đ/c Trương Văn Hiền-Chủ tịch UBMTTQVN, Trưởng Ban dân vận huyện Thoại Sợn, phát biểu trong buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Chí Hùng-Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đánh giá cao kết quả hoạt động Hội và phong trào nông dân huyện; đồng thời lưu ý huyện Hội một số chỉ tiêu đạt thấp, cần tiếp tục phấn đấu đạt theo kế hoạch đề ra từ đây đến cuối năm. Đề nghị huyện Hội cần chú trọng một số nhiệm vụ trọng tâm: 1) Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền hội viên-nông dân chủ trương Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, Nghị quyết Hội, trong đó cần lựa chọn nội dung tuyên truyền trọng tâm, trọng điểm, phù hợp từng thời điểm; 2)Nghiên cứu mô hình hay, cách làm giỏi trong và ngoài tỉnh hướng dẫn, giúp đỡ nông dân thay đổi tư duy sản xuất gắn với xây dựng thương hiệu nông sản trong truy xuất nguồn gốc, đồng thời liên kết sản xuất tiêu thụ đầu ra nông sản, giúp nông dân sản xuất làm giàu; 3)Phối hợp và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam; 4) Tiếp tục phối hợp ban ngành tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hội viên-nông dân theo Quyết định 81 Thủ tướng Chính phủ; 5) Nâng cao chất lượng hội viên, lưu ý phát triển hội viên ngoài lực lượng nông dân; xây dựng mô hình Chi, Tổ hội nghề nghiệp, tiến tới phát triển mô hình hợp tác xã; 6) Chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ Hội đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ công tác Hội, đặc biệt là đào tạo cán bộ Hội nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng tuyền truyền, lập kế hoạch…tham mưu tốt và kịp thời với lãnh đạo trong xây dựng, tổ chức và triển khai hoạt động Hội địa phương./.

Ngọc Dung
Nông dân An Giang trong công tác bảo vệ môi trường