Nông dân sáng tạo kỹ thuật

Kết quả nổi bật trong hoạt động Hội và phong trào nông dân An Giang năm 2017

03/01/2018
Năm 2017, Hội Nông dân tỉnh An Giang đạt được những kết quả nổi bật như.

Công tác tuyên truyền: thông qua nhiều loại hình, nội dung phong phú như chương trình phối hợp với Đài truyền hình An Giang phát 17 phóng sự, 52 chuyên mục nông dân giỏi thời hội nhập, 44 tin bài, Báo An Giang đăng 16 bài, trên 300 tin ngắn các loại, Cổng thông tin điện tử Hội Nông dân tỉnh đăng 294 tin, bài; 156 tin sưu tầm và 18 video clip thu hút 10.919 lượt truy cập và sinh hoạt hàng tháng của các Câu lạc bộ nông dân, sinh hoạt đinh kỳ chi, tổ Hội, cấp 1.010 sổ tay, 107.540 tài liệu bướm ...tổ chức được 5.185 cuộc với 158 194 lượt nông dân tham dự (đạt 129,56% chỉ tiêu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giao).

Công tác tổ chức: phát triển mới 10.268/9.000 hội viên, đạt 114% chỉ tiêu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giao, rà soát giảm 15.356 hội viên. Tổng số toàn tỉnh 117.556 hội viên. Tổ chức kiện toàn 859/859 chi hội Hội Nông dân khóm, ấp nhiệm kỳ 2017-2019. Xây dựng 23 mô hình chi hội và 42 tổ hội nghề nghiệp với 1.174 thành viên. Mở 45 lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội có 3.369 cán bộ tham dự (trong đó cấp tỉnh 35 lớp, 2.521 người, huyện 10 lớp 848 người). Kiểm tra, đánh giá cuối năm có 141 cơ sở hội đạt vững mạnh, 11 đạt khá - cấp huyện có 10 đạt xuất sắc, 01 hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Quỹ hỗ trợ nông dân, quỹ hội: tiếp tục tăng 6,055 tỷ đồng, đạt 102,8% chỉ tiêu của tỉnh, đạt 135% chỉ tiêu Trung ương giao 2017. Nâng tổng quỹ toàn tỉnh lên 19,716 tỷ. Có 07 đơn vị đạt 500 triệu đồng trở lên: Phú Tân, Châu Phú, Chợ Mới, An Phú, Tịnh Biên, Châu Thành, Thoại Sơn. Quỹ hội: 100% chi hội đều có quỹ Hội, năm 2017 vận động quỹ hội trên 300 triệu đồng hỗ trợ BHYT cho trên 300 học sinh tiểu học, THCS là con em nông dân khó khăn.

Năm 2017, có 10.956 cá nhân đạt nông dân giỏi cấp tỉnh, 34 tập thể nông dân giỏi. Qua đó, đề nghị UBND tinh tặng băng khen 152 nông dân giỏi, toàn tỉnh có 136 mô hình tiêu biểu, 95 sản phẩm lợi thế. Hội Nông dân tỉnh tổ chức thành công phiên chợ nông sản tỉnh An Giang lần thứ 1/2017 thu hút trên 20.000 lượt khách tham quan, mua sắm, quảng bá nhiều sản phẩm nông sản lợi thế của nông dân với khách trong ngoài tỉnh.

Xây dựng các mô hình hợp tác sản xuất: thành lập mới 49 tổ hợp tác (THT) có 872 thành viên; giải thể 60 THT với 2.113 thành viên, củng cố 805 THT với thành viên 15.768. Đến nay toàn tỉnh có 809 THT, với 17.509 thành viên, diện tích 93.172 ha giảm 8 tổ so 2016. Toàn tỉnh có 225 câu lạc bộ nông dân với 6.250 thành viên, trong đó 644 nữ. Thông qua mô hình hợp tác đã liên kết cùng các doanh nghiệp ký hợp đồng tiêu thụ lúa trong cánh đồng mẫu lớn, diện tích 23.533 ha.

Hướng ứng phát động của Thủ Tướng Chính phủ và Trung ương Hội về phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới: tổ chức tuyên truyền 929 cuộc, 26.800 nông dân dự về xây dựng giao thông nông thôn, nạo vét 164 km kênh mương, lắp 145 đèn đường - cất mới, sửa chữa 25 cầu nông thôn, hiến 2,4 ha đất... Tổng trị giá trên 8,75 tỷ đồng và 2.399 ngày công do nông dân đóng góp, vận động nông dân tham gia 13.569 thẻ BHYT tự nguyện. Hội Nông dân tỉnh trực tiếp hỗ trợ 8 xã điểm 8 nông thôn mới về bảo vệ môi trường, đèn đường GTNT, xử lý rác thải trong nông nghiệp tổng kinh phí 325 triệu đồng. Đề xuất Trung tâm Môi trường Nông thôn - Trung ương Hội Nông dân hỗ trợ dự án "Thu gom phân loại và xử lý chất thải, rác thải nông thôn" kinh phí 150 triệu (Trung ương hỗ trợ 100 triệu đồng) trang bị 119 thùng rác, 16 thùng xử lý rác bằng men vi sinh, 32kg nấm tricodetma 01 chiếc xe thu gom rác, 02 bộ đồ bảo hộ lao động cho 2 ấp của xã.

Công tác dạy nghề và thực hiện chính sách an sinh xã hội: trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân khai giảng 38 lớp có 1.150 học viên tham dự đạt 131% so với kế hoạch (trong đó 36 lớp dạy nghề dưới 03 tháng có 1.080 học viên và 02 lớp dạy nghề sơ cấp có 70 học viên). Năm 2017, Hội Nông dân tỉnh đã trực tiếp trao 255 thẻ BHYT cho học sinh cấp 2 là con em của hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng sổ tiền trên 125 triệu đồng. Vận động và tổ chức đoàn trao tặng 04 tấn lúa giống xác nhận, 4.800 tấm tole, trị giá 847,5 triệu đồng hỗ trợ cho 153 gia đình cán bộ, hội viên nông dân, bộ đội phục viên vùng giáp biên giới gặp khó khăn về nhà ở (Cty Cổ phần Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Ngọc Tùng tài trợ). Vận động Hội Nông dân tỉnh Bình Dương trao tặng 03 căn nhà cho cho bộ đội phục viên và hội viên nông dân nghèo xã nông thôn mới số tiền 120 triệu đồng. Cùng Công ty Tập đoàn Lộc Trời hỗ trợ khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 1.000 nông dân nghèo gia đình chính sách, hỗ trợ 300 cặp học sinh tặng cho con em hội viên nông dân tổng số tiền trên 150 triệu đồng.

Đề xuất Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh phê duyệt Dự án "Ưng dụng công nghệ thông tin quản lý cán bộ, hội viên và xây dựng cơ sở dữ liệu Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh giai 2017­-2018" kinh phí 2.157 triệu đồng và đồng ý chủ trương để Hội Nông dân tỉnh tổ chức thành công 03 cuộc gặp gỡ giữa nông dân giỏi cấp tỉnh với lãnh đạo tỉnh các Sở ngành, doanh nghiệp trao đổi các chính sách đâu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hỗ trợ tín dụng trên địa bàn tỉnh An Giang cho 1.000 đại biểu dự là nông dân giỏi, trang trại, doanh nhân nông thôn. Dự án "Ứng dụng CNTT quản lý cán bộ hội viên" đã triển khai và trang bị mới 26 máy tính cho 12 xã nông thôn mới và cán bộ tỉnh hội, 11 máy san cho huyện - thị - thành hội, 11 laptop cho trưởng phòng - ban - trung tâm và Thường trực Hội Nông dân tỉnh. Đến nay đã cập nhật xong danh sách cán bộ, hội viên 11 huyện.

Đề xuất các tổ chức phi chính phủ tài trợ 2 dự án, dự án "xây dựng chuỗi lúa gạo an toan theo mô hình hợp tác trên địa ban tỉnh An Giang", dự án "Nâng cao lợi ích từ sản xuất và tiêu thụ đương thốt nốt cho đông bào dân tộc Khmer tỉnh An Giang" tổng kinh phí trên 4 tỷ hỗ trợ cho nông dân người dân tộc thiểu sổ Khmer và hộ sản xuất lúa tại xã 2 huyện Tri Tôn, Tịnh Biên.

Trần Văn Bút