Nông dân SXKD giỏi

Hội Nông dân huyện Phú Tân tổ chức cấp học bổng cho con em hội viên – nông dân vượt khó học giỏi

03/01/2018
Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh An Giang về công tác thu và sử dụng Quỹ hội và hướng dẫn sử dụng Quỹ hội vào lĩnh vực an sinh xã hội năm 2017.

Hội Nông dân huyện trích từ nguồn Quỹ hội để áp dụng cho hình thức khuyến học, khuyến tài tại địa phương nhằm thể hiện sự quan tâm, sẻ chia trong hệ thống Hội đến với những em học sinh là con em hội viên - nông dân vượt khó học giỏi.

Vừa qua, nhân dịp lễ Nhà giáo Việt Nam 20/11, Hội Nông dân huyện tổ chức xét chọn và giao cho Hội nông dân 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện trao 19 suất học bổng cho con em hội viên - nông dân vượt khó học giỏi, với kinh phí hỗ trợ 1 triệu đồng/suất từ nguồn Quỹ Hội.

Qua buổi lễ, nhằm nêu cao tinh thần, trách nhiệm, vai trò của Hội Nông dân trong công tác an sinh xã hội tại địa phương, sự quan tâm chăm lo cho đời sống hội viên nông dân nhất là đối với những mầm xanh tương lai của đất nước; đồng thời phát động phong trào nông dân chung tay vì sự nghiệp giáo dục, chăm lo cho công tác khuyến học, khuyến tài. Hội Nông dân huyện sẽ thực hiện mô hình này để tiếp tục ươm mầm niềm tin, tạo động lực để các em phát huy khả năng học tập, góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh hơn.

Thùy Trang