Nông dân SXKD giỏi

Nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào nông dân giỏi

20/08/2019 08:50

Phong trào nông dân thi đua sản xuất- kinh doanh giỏi là một trong những phong trào trọng tâm được Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đặc biệt quan tâm, chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh phát động trong nông dân, nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh của lực lượng nông dân giỏi trên địa bàn, trong việc đóng góp vào chuyển dịch cơ cấu GRDP  của tỉnh.

Để tạo sức lan tỏa phong trào, trong đó chú trọng nâng chất số lượng và chất lượng nông dân giỏi; ngay từ đầu năm, Tỉnh Hội đã cấp phát 100.500 phiếu đăng ký cá nhân và tập thể, nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi (NDSXKDG) đến Hội Nông dân 11 huyện-thị-thành; Bên cạnh đó, đã ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội tuyên dương NDSXKDG các cấp, tiến tới Đại hội tuyên dương NDSXKDG tỉnh An Giang lần thứ XVIII (2016-2019), theo đó Đại hội tuyên dương NDSXKDG cấp xã, phường, thị trấn tổ chức trong quý II/2019, cấp huyện-thị-thành hoàn thành trong quý III/2019, cấp tỉnh tổ chức trong quý IV/2019 (dự kiến trung tuần tháng 10/2019).

Nông dân SXKDG nhận giấy khen tại Đại hội tuyên dương NDSXKDG xã Long Giang, huyện Chợ Mới

Căn cứ quy định, tiêu chuẩn và quy trình xét chọn NDSXKDG và doanh nhân nông thôn năm 2019.Hội Nông dân 11 huyện-thị-thành đã hướng dẫn Hội Nông dân 152 xã, phường, thị trấn thành lập Hội đồng xét chọn. Kết quả xét chọn, có 82.386 nông dân đạt danh hiệu SXKDG 3 cấp. Trong đó cấp xã là 53.486 nông dân (đạt 64,94%); cấp huyện là 20.244 nông dân (đạt 24,58%); cấp tỉnh 8.638 nông dân (đạt10,5%). Đến nay Hội Nông dân152/152 xã, phường, thị trấn tổ chức xong Đại hội tuyên dương NDSXKDG và huyện Hội Phú Tân đã tổ chức thành công Đại hội tuyên dương NDSXKDG, các đơn vị còn lại sẽ tổ chức dứt điểm trong tháng 8 và 9/2019.

Đại biểu NDSXKDG tham dự Đại hội tuyên dương NDSXKDG huyện Phú Tân

Để giúp nông dân giỏi trở thành doanh nhân nông thôn tiêu biểu địa phương; Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng và ban hành đề án NDSXKDG đi lên doanh nhân nông thôn, giai đoạn 2018-2023; Trong năm, có 1.125 nông dân giỏi được công nhận là doanh nhân nông thôn, với doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm. Đây là lực lượng tiêu biểu, đi đầu trong ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, nâng cao giá trị nông sản địa phương.

Sản phẩm xoài 3 màu đạt chứng nhận tiêu chuẩn VietGap, xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới

Sản phẩm đặc trưng đường thốt nốt huyện Tịnh Biên

Từ sức lan tỏa phong trào NDSXKDG, đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu và những sản phẩm lợi thế đặc trưng 11 huyện-thị-thành. Với 192 mô hình tiêu biểu và 105 sản phẩm lợi thế nông dân SXKDG trên địa bàn 11 huyện-thị-thành trong tỉnh.Trong đó, một số sản phẩm lợi thế có thể kể đến là: Tung lò mò (Tân Châu), nếp (Phú Tân), đường Thốt nốt (Tri Tôn), Xoài VietGap (Chợ Mới)…đây là những thương hiệu giúp nông dân giỏi trong tỉnh quảng bá đến người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh trong những lần tham gia phiên chợ, hội chợ, hội thi… từ đó sản phẩm nông sản của nông dân có điều kiện mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước, hướng đến xuất khẩu, nhằm mang lại giá trị càng cao cho nền sản xuất nông nghiệp địa phương./.

Ngọc Dung