Nông dân SXKD giỏi

Tân Hòa tổ chức Đại hội điểm tuyên dương nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi

14/03/2022 15:15

Sáng ngày 11/03/2022 ,Hội Nông dân xã Tân Hòa - Phú Tân tổ chức Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi giai đoạn 2019 - 2022.

Đến dự có ông Lê Hùng Cường - Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang, Ông Lê Văn Ẩn - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Tân, ông Lê Văn Còn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân xã Tân Hòa và đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể xã đặc biệt có sự tham dự của Chủ tịch Hội Nông dân 17 xã, thị trấn đến tham dự để học tập kinh nghiệm, cùng với 50 đại biểu đại diện cho 769 nông dân sản - xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn xã Tân Hòa.

Ông Lê Hùng Cường - Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang

Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi giai đoạn 2019 - 2022 với chủ đề Tổ chức sản xuất theo hình thức hợp tác, hình thành những vùng sản xuất hàng hóa lớn, tạo ra những sản phẩm nông nghiệp có giá trị”.

Qua phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi giai đoạn năm 2019 - 2022, toàn xã có 1.441 lượt nông dân đăng ký, kết quả bình xét có 1.168 nông dân đạt danh hiệu nông dân giỏi 3 cấp, đạt 81%. (Trong đó, cấp xã 689 nông dân, đạt 48%; cấp huyện 411 nông dân, đạt 28%; cấp tỉnh 68 nông dân, đạt 5%). Từ kết quả trên cho thấy số nông dân đạt tiêu chuẩn nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi hàng năm được duy trì và nâng chất, nông dân giỏi đã từng bước phát triển đa ngành nghề, kết hợp giữa sản xuất, chăn nuôi, chế biến, kinh doanh với các ngành nghề khác nhằm tăng thu nhập cho gia đình.

Các hình thức chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phát triển theo chiều hướng tích cực; diện tích ứng dụng khoa học kỹ thuật, an toàn sinh học, ứng dụng công nghệ cao được mở rộng; các loại dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được khống chế; các loại hình dịch vụ nông nghiệp phát triển mạnh, tập trung các khâu: tưới, tiêu, thu hoạch và sau thu hoạch... Hạ tầng thủy lợi được đầu tư đúng quy hoạch, gắn kết tốt với phát triển giao thông. Kinh tế tập thể tiếp tục được nâng chất, làm đầu mối thực hiện các mô hình liên kết.

Trưng bày các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của nông dân xã Tân Hòa

Tại Đại hội đã giới thiệu 05 mô hình tiêu biểu như: Mô hình đa canh ứng dụng công nghệ cao; Mô hình trồng mít siêu sớm; Mô hình trồng rau; Mô hình nông dân giỏi với công tác chăm lo nhà ở cho hội viên nông dân; Mô hình sản xuất nếp giống và trưng bày các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của nông dân trên địa bàn xã. Đại hội đã khen thưởng 02 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi giai đoạn 2019 - 2022.

Ông Lê Văn Còn - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịnh UBND xã Tân Hòa (bên phải) phát giấy khen cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong Đại hội

Nhìn chung được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Hội Nông dân huyện, Đảng ủy - UBND xã và các ngành có liên quan đã hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi giúp cho nông dân mạnh dạn đầu tư vào sản xuất và nhiệt tình tham gia thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đưa phong trào thi đua ngày càng lớn mạnh, từng bước được nâng chất, khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý thức tự lực, tự cường, cần cù, sáng tạo tự vươn lên làm giàu cho gia đình và xã hội. Lực lượng nông dân giỏi thực sự làm nòng cốt đi đầu trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, khai thác có hiệu quả về vốn, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất gắn với thị trường.

Anh Thư (PT)