Nông nghiệp – Nông thôn

Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Hội

15/07/2020 08:02

Ngày 13 tháng 7 năm 2020 Hội Nông dân huyện Tri Tôn phối hợp Trung tâm bồi dưỡng chính trị, tổ chức Lễ khai giảng lớp tập huấn “Bồi dưỡng chính trị và nghiệp vụ công tác Nông dân năm 2020” cho 96 cán bộ cơ sở và chi hội trên địa bàn toàn huyện.

Đến tham dự buổi Lễ khai giảng lớp tập huấn, có đồng chí Chau Danh – Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, đồng chí Trần Văn Mì – Chủ tịch Hội Nông dân huyện và đồng chí Nguyễn Thị Hương Sen – Phó giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

Trong thời gian 04 ngày, từ ngày 13 – 16 tháng 7 năm 2020, cán bộ cơ sở và Chi Hội Nông dân trong toàn huyện, được bồi dưỡng 7 chuyên đề về: 1) Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 2) Hệ thống chính trị ở Việt Nam. 3) Tổ chức Hội Nông dân Việt Nam ở cơ sở. 4) Một số nghiệp vụ công tác của cơ sở. 5) Hội Nghị quyết 04, 05 và 06 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, về xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh. 6) Hội Nông dân Việt Nam - tổ chức chính trị -xã hội của giai cấp Nông dân Việt Nam. 7) Tình hình phát triển KT-XH của huyện và công tác dân vận trong tình hình mới.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức nghiệp vụ nông vận cho cán bộ Hội cơ sở và trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, giúp cán bộ Hội làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên-nông dân và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh ở cơ sở.

Quốc Huy
Chi tổ hội nghề nghiệp xã Ô Long Vĩ - Châu Phú