Nông nghiệp – Nông thôn

Chợ Mới sơ kết 9 tháng công tác Hội và phong trào Nông dân

19/09/2019 14:27

Nhằm đánh giá kết quả hoạt động Hội và phong trào nông dân trong năm. Hội Nông dân huyện Chợ Mới, tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 9 tháng đầu năm; đề ra phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019.

Trong 9 tháng đầu năm 2019 Hội Nông dân huyện huyện Chợ Mới đã tổ chức triển khai và thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong năm, đạt kết quả khả quan, nhiều chỉ tiêu công tác Hội đạt trên 65% cụ thể: Phong trào nông dân SX-KD giỏi 19.011/18.953 đạt 100,31% chỉ tiêu; tổ chức thành công Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi cấp xã, huyện; tổ chức dạy nghề với 480 học viên tham dự, đạt 160% chỉ tiêu; kết nạp hội viên mới 849 hội viên, đạt 65,31% chỉ tiêu; đào tạo, bồi dưỡng 229 cán bộ Hội, đạt 159,02% chỉ tiêu; tăng trưởng Quỹ HTND 457,225 triệu đồng, đạt 115,75% chỉ tiêu...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trí - huyện Ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân huyện đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả Hội Nông dân huyện và cơ sở đạt được 9 tháng đầu năm 2019; đồng thời yêu cầu Hội Nông dân các xã, thị trấn trong thời gian tới cần phát huy những thành tích đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019. Đặc biệt cần tăng cường tổ chức tốt các lớp đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở nông thôn; đồng thời, tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ, tư vấn, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân để đầu tư xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; hướng dẫn nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp; tổ chức liên doanh, liên kết, hợp tác trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản để nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống cho nông dân, tạo ra bước đột phá mới trong công tác Hội và phong trào nông dân, đáp ứng thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn huyện nhà.

Lê Phụng.