Nông nghiệp – Nông thôn

Đại hội thường niên thành viên Hợp tác xã An Bình 2018

20/03/2019 09:41

Sáng ngày 15/03/2019, Hợp tác xã  (HTX) nông nghiệp An Bình - Thoại Sơn đã tổ chức Đại hội thành viên thường niên năm 2018.

HTX nông nghiệp An Bình hiện có 67 thành viên, với tổng vốn điều lệ ban đầu là 800 triệu đồng. Ngành nghề sản xuất - kinh doanh chủ yếu của HTX gồm: cung ứng phân bón - thuốc bảo vệ thực vật; dịch vụ phun thuốc BVTV, hỗ trợ đầu ra cho nông dân, dịch vụ thu mua rơm, dịch vụ sau thu hoạch, tín dụng nội bộ,….. Sau 3 năm thành lập và đi vào hoạt động, hợp tác xã nông nghiệp xã An Bình luôn hoạt động hiệu quả và lợi nhuận tăng qua từng năm, năm 2018 vừa qua đạt lợi nhuận 274,4 triệu đồng,….

 

Tại Đại hội, các xã viên đã cùng nhau chỉ ra và tháo gỡ những hạn chế trong quá trình hoạt động của hợp tác xã như: hợp tác xã chưa tiếp cận được nguồn vốn vay bằng hình thức tín chấp; việc liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho nông dân chưa bền vững do thị trường lúa gạo biến động. Thiếu nguồn lao động tại chỗ phục vụ tốt cho dịch vụ phun xịt thuốc BVTV, dịch vụ cấy lúa, dịch vụ sau thu hoạch…

Trong năm 2019, HTX An Bình sẽ tiếp tục thu hút và kêu gọi để tăng nguồn vốn, tiếp tục thu mua lúa theo đơn đặc hàng của công ty TNHH MTV lương thực Thoại Sơn; xây dựng cánh đồng lớn tại ấp Phú Bình sản xuất lúa giống trên diện tích khoảng 10ha cung cấp cho nông dân, xây dựng thương hiệu gạo sạch theo tiêu chuẩn SRP…

Thanh Cần - Thanh Quang