Nông nghiệp – Nông thôn

Hội thảo giới thiệu phân bón hữu cơ Viễn Khang

07/08/2020 16:30

Chiều ngày 05/8/2020, tại xã Long An, Tân Châu, Trung tâm Dạy nghề & HTND tỉnh An Giang, Hội Nông dân thị xã phối hợp với Công ty TNHH SX - TM Viễn Khang tổ chức hội thảo giới thiệu phân bón hữu cơ Viễn Khang, với 48 nông dân trong các hợp tác xã, tổ hợp tác tham dự.

Hội nghị đã được đại diện Công ty Viễn khang trao đổi về việc sản xuất nông nghiệp hàng hóa, vấn đề hiện nay hầu hết nông dân sử dụng phân bón hóa học quá nhiều làm cho đất bị suy thoái, bạc màu, nêu lên thực trạng quản lý, sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ hiện nay ở nước ta, cũng như đưa ra các giải pháp căn cơ, chính sách khuyến khích cho sản xuất, sử dụng phân bón hữu cơ hiệu quả, nhằm nâng cao giá trị nông sản cho nông sản, song song với góp phần bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp.

Bên cạnh đó, Công ty cũng chia sẽ với nông dân, một số sản phẩm phân hữu cơ sinh học VK.1+TE, VK.2+TE, VK.6-5-5+Ca chất lượng cao để cải thiện độ phì nhiêu của đất, giảm ô nhiễm môi trường, có tác dụng lâu bền của cây lâu năm cũng như ngắn ngày, tăng giá trị chất lượng sản phẩm, góp phần đẩy mạnh việc sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, an toàn môi trường.

Văn Hoàng