Nông nghiệp – Nông thôn

Hội nghị thành lập mới Hợp tác xã GAP Cù Lao Giêng

28/09/2020 10:12

Ngày 25/9/2020, tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới đã tổ chức hội nghị thành lập mới Hợp tác xã (HTX) GAP Cù Lao Giêng.

HTX GAP Cù lao Giêng có 53 thành viên với tổng số vốn điều lệ là 350 triệu đồng, ngành nghề sản xuất kinh doanh: Thu, mua, tiêu thụ xoài trái, chăm sóc vườn, cung ứng vật tư, cây giống, dụng cụ sản xuất nông nghiệp, dịch vụ vận tải nông sản, tín dụng nội bộ.

Hợp tác xã thành lập với mục tiêu tương trợ lẫn nhau trong sản xuất, kinh doanh đáp ứng nhu cầu nguyện vọng chung của thành viên về sản xuất, kinh doanh, tăng thêm lợi ích thiết thực; giúp thành viên ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật vào canh tác; từng bước đẩy mạnh liên kết tạo sức mạnh trong sản xuất và tiêu thụ nông sản cho thành viên và các hộ nông dân; từng bước đưa HTX ngày càng phát triển vững mạnh mang lợi ích kinh tế cho thành viên và người dân tại địa phương; đồng thời, duy trì và giữ vững việc thực hiện hiệu quả tiêu chí 13 về tổ chức sản xuất trong xây dựng Nông thôn mới.

Chủ tich Hội Nông dân huyện Nguyễn Văn Trí gửi lời chúc mừng đến hội nghị; đồng thời có những định hướng cho hợp tác xã phát triển trong thời gian tới, cụ thể như sau:

Hợp tác xã nhanh chóng hoàn chỉnh các thủ tục như điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh, Nghị quyết hội nghị thành lập, liên hệ với cơ quan chức năng để đăng ký con dấu để có tư cách pháp nhân và nhanh chóng đi vào hoạt động; sớm triển khai các dịch vụ phục vụ thành viên theo nội dung Phương án sản xuất kinh doanh đã đề ra; thực hiện chế độ tài chính, báo cáo công khai, minh bạch và dân chủ.

Hội đồng quản trị cần năng động, nhạy bén, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết, gắn bó lâu dài với HTX; thành viên Hợp tác xã phải có tinh thần hợp tác cao, đoàn kết cùng nhau hợp tác xây dựng Hợp tác xã ngày càng phát triển; hội đồng quản trị cần nghiên cứu kỹ các văn bản pháp luật liên quan đến Hợp tác xã để điều hành hợp tác xã hoạt động đúng theo Luật HTX 2012;

Để HTX hoạt động hiệu quả phải tổ chức thành viên sản xuất an toàn, tuân thủ quy trình sản xuất chung của Hợp tác xã, tạo ra sản phẩm sạch, xây dựng được thương hiệu sản phẩm; hướng đến sản xuất theo công nghệ 4.0, cần hợp tác, liên doanh liên kết với các Hợp tác xã mạnh để học tập kinh nghiệm; có hợp đồng tiêu thụ lâu dài, ổn định với doanh nghiệp để đảm bảo đầu ra ổn định cho thành viên; hướng HTX hoạt động đa năng, nhiều ngành nghề.

Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Bình Phước Xuân quan tâm, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện để hợp tác xã hoạt động tốt, trước hết là hỗ trợ Hợp tác xã hoàn thiện các thủ tục cần thiết theo quy định để sớm đi vào hoạt động; Hợp tác xã tiếp cận được chính sách hỗ trợ về nguồn nhân lực, hỗ trợ cơ sở hạ tầng; đào tạo bồi dưỡng cán bộ Hợp tác xã và đặc biệt là triển khai chính sách hỗ trợ liên kết tiêu thụ theo Nghị định 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ; hỗ trợ HTX tiếp cận được các chương trình, dự án ở địa phương gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX…

HND Cho Mới
Nông dân An Giang trong công tác bảo vệ môi trường