Nông nghiệp – Nông thôn

Hội nghị triển khai kế hoạch giới thiệu phân bón Hữu cơ

06/01/2020 13:55

Vừa qua, Tại An Giang, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân An Giang phối hợp với Công ty TNHH SX và TM Viễn Khang tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch giới thiệu sản phẩn bón hữu cơ sinh học cho nông dân theo mô hình THT và HTX

Ông Lê Hùng Cường - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang chủ trì với sự tham dự của 50 đại biểu đến từ HTX, THT và Hội Nông dân 11 huyên - Thị - Thành Hội.

Hội nghị các đại biểu được ông Nguyễn Thành Viễn - Giám đốc Cty Viễn Khang nói việc sản xuất nông nghiệp hàng hóa do nông dân đua nhau sử dụng phân bón hóa học đã làm cho đất bị suy thoái, chay hóa trầm trọng cho nên sản xuất nông nghiệp các loại cây, củ, quả thời nay sẽ không tự làm ra nông nghiệp hữu cơ hàng hóa được. Vì vậy, nếu không có phân bón hữu cơ đi trước thì không thể có một nền nông nghiệp hữu cơ hàng hóa bên vững, đột phá.

Trước tình hình đó, Trung tâm đã phối hợp với Công ty tổ chức hội nghị chia sẻ với nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã một số sản phẩm Phân hữu cơ sinh học VK.2+TE <BỘT>, VK.2+TE <VIÊN ÉP>; Phân hữu cơ kháng vi lượng VK.1+TE <BỘT>, VK.1+TE <VIÊN ÉP; Phân hữu cơ khoán sinh học VK.6-5-5+CA <BỘT>, VK.6-5-5+CA <VIÊN ÉP> Chất lượng cao để cải thiện độ phì nhiêu của đất, giảm ô nhiễm môi trường, có tác dụng lâu bền đối với cây trồng lâu năm cũng như tác dụng an toàn đối với cây thu hoạch ngắn ngày, tăng giá trị chất lượng nông sản, góp phần xây dựng một nền nông nghiệp bền vững.

 Kết luận hội nghị, Ông Lê Hùng Cường luôn khuyến khích các THT, HTX nên tuyên truyền vận động nông dân sử dụng phân bón hữu cơ cân đối  hơn trong sản xuất nông nghiệp, trong bối cảnh nông nghiệp An giang đang từng bước chuyển đổi theo hướng sản xuất an toàn, bền vững, đi sâu vào chất lượng, giá trị nông sản… Vai trò của phân bón hữu cơ và thuốc bảo vệ sinh học đóng vai trò then chốt với nông nghiệp An Giang trong tương lai.

TVB