Nông nghiệp – Nông thôn

Hưởng ứng phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới.

28/04/2018 01:22

Quí I năm 2018, Hội Nông dân tỉnh hưởng ứng phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới.

Các cấp Hội Nông dân tổ chức tuyên truyền được 474 cuộc, có 4.456 nông dân tham dự. Nội dung tuyên truyền về cảnh quan môi trường, chỉnh trang hàng rào, cột cờ đúng quy cách, vệ sinh môi trường, xây dựng quy ước gia đình văn hoá, xã văn hoá nông thôn mới, tổ chức phát hoang môi trường với chiều dài 50,5km, vận động và tham gia sữa lộ giao thông nông thôn được 7 km, rãi cát các tuyến đường nội đồng, số tiền 360 triệu đồng, 595 bao xi măng, 950 ngày công lao động. Qua đó, vận động được 1.275 hội viên, nông dân tham gia bảo hiểm y tế và Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ 18 triệu mua thùng nhựa chứa rác cho xã Vĩnh Khánh, Thoại Sơn để thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện tốt phong trào vệ sinh môi trường, nâng cao sức khỏe nhân dân, vận động tham gia Lễ ra quân Chiến dịch “vệ sinh môi trường, phòng chống các loại dịch bệnh trên người”; kết hợp trạm Y tế xã diệt lăng quăng phòng, chống sốt xuất huyết và dịch Zika 118 cuộc có trên 1.163 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham gia. Đồng thời, tuyên truyền phát 600 tờ bướm về BHYT.

TVB