Nông nghiệp – Nông thôn

Huyện Chợ Mới, ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”

28/08/2020 10:45

Sáng ngày 27/8/2020, Hội Nông dân huyện Chợ Mới tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi huyện Chợ Mới với 23 thành viên, là những hộ đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi cấp tỉnh trở lên.

Tại lễ ra mắt, các hội viên CLB đã thảo luận và thông qua quy chế, chương trình hoạt động; bầu ra ban chủ nhiệm CLB gồm 05 thành viên, do ông Nguyễn Hữu Quy, hộ SXKD ở ấp Bình Quới, xã Bình Phước Xuân làm chủ nhiệm;

Theo quy chế hoạt động, bên cạnh việc làm giàu cho gia đình, các thành viên trong CLB còn hỗ trợ, giúp đỡ các hội viên nông dân khác về cách làm, vốn và đầu ra để cùng phát triển sản xuất. Các thành viên tham gia CLB sẽ sinh hoạt định kỳ và tổ chức các hoạt động: Tập huấn, tham quan, hội thảo, vay vốn, tham gia các chương trình, dự án sản xuất.

Đây là một hình thức mới trong hoạt động của hội, câu lạc bộ tập hợp những hội viên, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện nhằm liên kết các hộ sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, thu nhập của nông dân. Từ đó hình thành tổ, nhóm liên kết, hợp tác theo chuỗi giá trị từ đầu vào đến đầu ra sản phẩm.

HND Chợ Mới