Nông nghiệp – Nông thôn

Năm 2020, Thị xã Tân Châu có 11.803 tập thể và cá nhân đạt danh hiệu nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi.

01/10/2020 09:31

Trong những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi của Thị xã ngày càng có sức lan tỏa và thu hút nhiều nông dân tham gia. Từ phong trào, đã có nhiều hộ nông dân vươn lên làm giàu, thoát nghèo trên chính mảnh đất quê hương mình.

Nông dân giỏi tham gia làm lộ nông thôn

Năm 2020, toàn Thị xã có 11.803 tập thể và cá nhân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh - doanh giỏi được công nhận, đạt 119,46% chỉ tiêu tỉnh giao; Trong đó, cấp tỉnh là 410 (cá nhân 407; tập thể 03); cấp huyện là 1.943 (cá nhân 1.937; tập thể 06) và cấp cấp xã phường: 9.450 (cá nhân 9.444 ; tập thể 06). Cơ cấu ngành nghề: Lúa đạt 56,22%; lúa khác đạt 21,13%; màu đạt 8,89%; vườn đạt 5,05%; đa canh đạt 0,13%; Chăn nuôi đạt 2,6%; ao đạt1,13%;  bè  đạt 0,13%; Xây dựng nông thôn mới đạt 0,68%...

Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình đạt hiệu quả kinh tế cao như: Phú Lộc: Mô hình Nuôi cá lóc thịt, sản xuất gà giống trong vườn cây ăn trái; Vĩnh Xương: Dưa lưới trong nhà màn, sản xuất xoài theo tiêu chuẩn VietGAP, mô hình nuôi cá thác lác còm (nàng hai) - cá trình; Vĩnh Hòa: Mô hình VAC, Tân Thạnh: Mô hình sữ dụng hệ thống tưới phun cho vườn bưởi, mô hình đa canh (sen, chuối sáp, sầu riêng); Tân An: Mô hình THT nuôi lươn ở ấp Tân Hậu A2 … Về Sản phẩm lợi thế của địa phương có 08 sản phẩm: Dưa lưới, Xoài cát Hòa lộc VietGAP - Vĩnh Xương; Nấm dược liệu - Long Thạnh;  Lan các loại - Long Sơn; Bưởi da xanh - Phú Vĩnh; Tung lò mò - Châu Phong; Mắm cá mè vinh - Long Phú;  Xoài thơm Vĩnh Hòa - Vĩnh Hòa.

Nông dân giỏi tham gia xây dựng nhà mài ấm nông dân

Từ phong trào này Hội Nông dân Thị xã đã đề nghị 28 cá nhân và 7 tập thể để trên xem xét và khen thưởng (trong đó bằng khen UBND tỉnh cho 14 cá nhân và 01 tập thể; 20 giấy khen UBND thị xã cho 14 cá nhân và 06 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi.

Lưu Hoàng

Chi tổ hội nghề nghiệp xã Ô Long Vĩ - Châu Phú