Nông nghiệp – Nông thôn

Nâng cao hiệu quả công tác dạy nghề và Hỗ trợ nông dân

17/09/2019 16:26

Hoạt động Trung tâm dạy nghề và Hỗ trợ nông dân ngày càng đáp ứng yêu cầu dạy nghề, chuyển dịch lao động nông thôn, tạo sự tin tưởng gắn bó giữa nông dân với tổ chức Hội, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Nhằm giúp nông dân có việc làm sau khi tổ chức các lớp dạy nghề ngắn hạn, Trung tâm tiến hành khảo sát, nắm bắt nhu cầu học nghề nông dân, xây dựng mô hình điểm sau khi kết thúc lớp, giúp học viên có điều kiện học kết hợp thực hành tại chỗ những kiến thức đã được tiếp thu; qua đó, giải quyết việc làm tại chỗ cho nông dân, giúp nông dân nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Trong 9 tháng đầu năm 2019 Trung tâm dạy nghề và Hỗ trợ nông dân trực thuộc Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức 14 cuộc họp dân xác định nhu cầu học nghề và triển khai các chế độ chính sách về học nghề, cho 420 nông dân. Bên cạnh đó, Trung tâm còn phối hợp Hội Nông dân 11 huyện-thị-thành triển khai 39 lớp dạy nghề cho nông dân.

Nhằm tăng cường hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân, Trung tâm xây dựng kế hoạch phối hợp công ty cổ phần sản xuất-kinh doanh Phân bón Bình Điền II, cung ứng dịch vụ phân bón trả chậm cho nông dân. Qua đó, tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch cho 300 đại biểu tham dự; từng bước kết nối phát triển mạng lưới kinh doanh của công ty với các đơn vị kinh tế tập thể như: tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX), câu lạc bộ nông dân. Thông qua tổ chức Hội Nông dân huyện-thị-thành và Hội Nông dân xã, phường, thị trấn làm đầu mối giới thiệu, cung ứng vật tư đầu vào, giúp cho nông dân có thêm kênh sử dụng sản phẩm phân bón chất lượng, uy tín, giá thành hợp lý. Trong 9 tháng, Trung tâm đã tổ chức 10 cuộc hội thảo giới thiệu phân bón Bình Điền II cho các HTX, THT có 1.000 lượt nông dân tham dự. Ký hợp đồng với công ty cung ứng  cho 07  HTX, THT tổng sản lượng 146 tấn phân các loại, trị giá trên 1,5 tỷ  đồng.

Triển khai kế hoạch phối hợp giữa Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân

với công ty cổ phần sản xuất-kinh doanh phân bón Bình Điền II

Phối hợp với Công ty TNHH Nông Nghiệp Thái Thị, tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị triển khai văn bản thỏa thuận hợp tác với đơn vị nhằm cung ứng phân bón hữu cơ cho nông dân và xây dựng các điểm trình diễn, với 9 nông dân tham gia mô hình trình diễn, trên địa bàn 4 huyện, diện tích 2,64 ha. Công ty đã hỗ trợ 1,68 tấn phân gà và 42 lít phân cá, 42 chai nano cá, cho nông dân trình diễn với tổng kinh phí gần 12 triệu đồng./.

Ngọc Dung