Nông nghiệp – Nông thôn

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động Hội đoàn thể

13/04/2021 15:09

Thực hiện Chỉ thị số 59, ngày 15/12/2000 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn”.

Thời gian qua các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Phú Tân tích cực, chủ động triển khai thực hiện, đưa Chỉ thị đi vào cuộc sống, góp phần củng cố, đổi mới, thúc đẩy hoạt động Hội và phong trào nông dân huyện nhà.

Trung bình mỗi năm, huyện Phú Tân có khoảng 11.905 nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi (SXKDG) các cấp, có từ 35-43 mô hình tiêu biểu, từ 15-16 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, đặc trưng cấp huyện.

Dâu tầm Ngọc Thái một trong những sản phẩm tiêu biểu của huyện Phú Tân

UBND huyện và các cấp chính quyền, MTTQ và các ngành, đoàn thể các cấp thường xuyên quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện để Hội Nông dân hoạt động có hiệu quả, thực hiện các chương trình, đề án liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đồng thời, phát huy vai trò chủ thể, tích cực đóng góp tài lực, vật lực, cùng địa phương thực hiện các công trình phần việc, chung tay xây dưng nông thôn mới. Đến nay, Phú Tân có 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Nhờ sự quan tâm, lãnh chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Có thể nói, vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới ngày càng được thể hiện rõ, qua đó tạo niềm tin, sự gắn bó của người nông dân đối với tổ chức Hội./.

Cao Thắng