Nông nghiệp – Nông thôn

Tăng trưởng nguồn vốn đáp ứng yêu cầu hỗ trợ hội viên, nông dân

10/04/2020 15:15

Nguồn vốn quỹ Hỗ trợ nông dân là kênh hỗ trợ vốn hội viên-nông dân để đầu tư phát triển, mở rộng quy mô sản xuất. Với chủ trưởng không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động nguồn quỹ hỗ trợ nông dân, đến nay nguồn quỹ này ngày càng tăng trưởng và mang lại lợi ích thiết thực giúp hội viên, nông dân.

Thực hiện Đề án “phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) giai đoạn 2018-­2020, định hướng đến năm 2023”. Đến nay Tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh do Hội Nông dân đang quản lý là 29,897 tỷ đồng (tăng 6,017 tỷ đồng so với cuối 2018 và tăng 10,031 tỷ so với cuối năm 2017). Có 6/11 đơn vị có nguồn vốn toàn huyện đạt trên 1 tỷ đồng (trong đó có 2 đơn vị có nguồn vốn toàn huyện đạt trên 2 tỷ đồng). Các đơn vị còn lại có nguồn vốn Quỹ HTND đều đạt trên 500 triệu đồng.

Quỹ hỗ trợ nông dân tập trung hỗ trợ cho các hộ nông dân sản xuất xuất kinh doanh giỏi, hộ có điều kiện phát triển kinh tế để xây dựng mô hình, thông qua đó thành lập tổ, nhóm liên kết sản xuất, là điều kiện để thúc đẩy kinh tế nông nghiệp ở nông thôn. Tùy vào từng loại hình kinh tế nông nghiệp mà mức vay có thể lên đến cả trăm triệu đồng, trong khi mức phí chỉ 0,7%/năm. Đây chính là nguồn lực để các hộ dân mở rộng đầu tư cho các mô hình kinh tế hiệu quả.

Nguồn quỹ HTND giúp nhiều nông dân giỏi chuyển đổi mô hình từ trồng lúa sang trồng cây ăn trái mang hiệu quả cao 

Trong những năm qua, các cấp Hội đã giải ngân 138 dự án, cho 917 hội viên, với số tiền 9,677 tỷ, thu vốn đến hạn 89 dự án, 170 hộ với số tiền 6,904 tỷ. Hiện nay dư nợ cho vay là 27,790 tỷ đồng, với 1.078 hộ vay 170 dự án, vượt chỉ tiêu 1.000 hộ theo Nghị Quyết BCH Hội Nông dân tỉnh đề ra. Đồng thời, Ban Quản lý Quỹ HTND tỉnh đã tổ chức 14 lớp tập huấn về nghiệp vụ Quỹ hỗ trợ nông dân; quản lý tài chính và hướng dẫn ghi chép sổ sách cho hơn 730 lượt học viên.

 Nguồn Quỹ HNTD giúp nông dân giỏi mạnh dạng đầu tư mô hình trồng cây ăn trái với hệ thống phun tưới tự động

Tiếp tục phát huy nguồn quỹ HTND của tỉnh, đáp ứng nhu cầu hỗ trợ vốn cho hội viên, nông dân. Trong năm 2020, phấn đấu tăng tưởng nguồn vốn quỹ HTND là 4 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách cấp bổ sung cho quỹ đối với cấp tỉnh là 1 tỷ đồng, cấp huyện từ 100 triệu đồng, cấp xã là 05 triệu đồng. Song song đó, Ban vận động Quỹ HTND các cấp sẽ tổ chức sơ kết, tổng kết hoạt động quỹ để đánh giá và rút kinh nghiệm trong việc hỗ trợ hội viên, nông dân tiếp cận nguồn vốn vay, đồng thời khen thưởng các cá nhân và đơn vị tổ chức tốt công tác vận động Quỹ HTND trong năm 2020./.

Ngọc Dung
Nông thôn An Giang