Nông nghiệp – Nông thôn

Tập huấn sáng lập viên Hợp tác xã

28/05/2020 16:00

Nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành Ban quản trị hợp tác xã, Hội Nông dân huyện Chợ Mới phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang, tổ chức lớp tập huấn cho sáng lập viên hợp tác xã năm 2020.

Lớp học có trên 30 học viên, trong thời gian 02 ngày từ ngày 26 đến 27/5, các học viên được truyền đạt, nghiên cứu những nội dung chủ yếu về: nguyên tắc cơ bản của Luật hợp tác xã và các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với hợp tác xã; công tác vận động nông dân và xây dựng chi, tổ hội nghề nghiệp trong hợp tác xã; xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh trong hợp tác xã; quy trình vận động thành lập đăng ký hợp tác xã; xây dựng điều lệ hợp tác xã; giới thiệu chương trình cho vay ưu đãi trong chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Thông qua lớp tập huấn đã trang bị những kiến thức cơ bản cho sáng lập viên, trong việc nâng cao năng lực quản lý và điều hành hợp tác xã trong thời gian tới.

 

Lê Phụng.

Chi tổ hội nghề nghiệp xã Ô Long Vĩ - Châu Phú