Nông nghiệp – Nông thôn

Tình hình tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh An Giang.

13/07/2021 15:31

Sáng ngày 13/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị nhằm tìm giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắt trong vận chuyển nông sản nhất là trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp và ngày tăng số ca nhiễm, tỉnh An Giang cũng bắt đầu thực hiện phòng chống COVID-19 theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, có những ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, thu mua nông sản và đặc biệt là khâu lưu thông vận chuyển hàng hóa mang đi tiêu thụ, chế biến.      

Trên cơ sở báo cáo của ngành nông nghiệp, đề xuất, kiến nghị của các địa phương, trao đổi của các sở, ngành, doanh nghiệp. Hiện nay tiến độ thu hoạch lúa vụ Hè thu 2021 đang vào giao đoạn cao điểm, tập trung. Ước trong tháng 7: 70,958ha, tháng 8: 105,420ha và tháng 9: 32,972ha và sản lượng cần tiêu thụ 1,3 triệu tấn (trong đó ước khoảng 120.000 tấn nếp).

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, nắm lại thông tin sản xuất, dự báo thu hoạch, tiêu thụ, sản lượng nông sản theo từng vùng, đánh giá, nắm bắt yêu cầu về nhân công, nhân lực, trang thiết bị thu hoạch tham mưu phương án trình UBND tỉnh phệ duyệt thực hiện. Nhằm đảm bảo tiến độ thu hoạch, gắn sản xuất với tiêu thụ.

Minh Đức