Nông nghiệp – Nông thôn

Triển khai Kế hoạch vụ Hè Thu năm 2021

30/03/2021 08:59

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Anh Thư chỉ đạo Hội nghị trực tuyến Sơ kết vụ Đông Xuân 2020-2021, triển khai kế hoạch vụ Hè Thu năm 2021 như sau.

UBND huyện, thị xã, thành phố phải triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống hạn kiệt để đảm bảo đủ nước cho sinh hoạt và sản xuất. Lưu ý, 02 huyện An Phú và Tân Châu phải chú ý đến việc nạo vét tạo nguồn do ảnh hưởng của hạn kiệt. Riêng 02 huyện Tịnh Biên và Tri Tôn chú ý đến công tác trữ nước sản xuất, sinh hoạt và phòng cháy chữa cháy rừng thông qua phương án cụ thể.

Về vấn đề sạt lở bờ sông hai bên sông Tiền và sông Hậu, tỉnh sẽ từng bước hỗ trợ địa phương từ kinh phí TW theo kế hoạch, song song với việc đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chỉnh trị dòng chảy. Do đó, UBND huyện, thị xã, thành phố phải rà soát số lượng người dân sinh sống hai bên bờ sông theo 03 nhóm (1) Khu sạt lở đặc biệt nguy hiểm để ưu tiên di dời khẩn cấp (2) Khu vực có nguy cơ sạt lở nguy hiểm(3) Khu vực cảnh báo sạt lở ở mức bình thường để chủ động có kế hoạch bố trí dân cư trước mắt và lâu dài một cách phù hợp.

Đối với việc sạt lở các công trình thủy lợi, giao thông nông thôn, giao thông đường bộ do các dự án nạo vét kênh mương gây sạt lở: Giao Sở Nông nghiệp và PTNT (Thanh tra Sở và Chi cục Thủy lợi) tổ chức thanh tra, kiểm tra và đề xuất hướng xử lý. Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Thủy lợi) phối, kết hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường về lâu dài nghiên cứu đề xuất giải pháp quản trị việc áp dụng các giải pháp kỹ thuật xử lý sạt lở các tuyến kênh, mương và hạn chế việc áp dụng các giải pháp kỹ thuật xử lý ở các tuyến sông lớn vào các tuyến kênh, mương.

Về công tác phòng cháy chữa cháy rừng: Mặc dù Đài Khí tượng - Thủy văn dự báo tình hình nắng nóng năm 2021 không bằng năm 2020 nhưng các ngành chức năng và địa phương có rừng phải luôn chuẩn bị phương án ứng phó trong tình hình nắng nóng cao nhất. Về giải pháp lâu dài, giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và địa phương có liên quan rà soát bổ sung trang thiết bị phòng cháy chữa cháy rừng, nạo vét kênh mương; nghiên cứu xây dựng hồ chứa nước đa chức năng vùng núi, trong đó có các hồ chứa quy mô nhỏ phục vụ sinh hoạt, sản xuất cho hộ, nhóm nông hộ và phục vụ phòng cháy chữa cháy rừng.

Yêu cầu UBND huyện, thị xã, thành phố phải thành lập, củng cố và xây dựng quy chế hoạt động cho đội xung kích của cấp huyện để phòng chống thiên tai. Có kế hoạch diễn tập cho các đội xung kích trước, trong và sau khi xảy ra thiên tai. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra kết quả thực hiện của cấp huyện

Về dịch tả heo Châu Phi: Mặc dù tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát cơ bản tốt nhưng chúng ta không được lơ là, chủ quan. Đặc biệt, để thực hiện tốt kế hoạch tái đàn heo trong thời gian tới, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Chăn nuôi và Thú y) tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; đặc biệt quan tâm đến các ổ dịch cũ, tuyệt đối không nhập heo không rõ nguồn gốc. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ vói BCH Bộ đội Biên phòng ngăn chặn heo và sản phẩm heo nhập lậu từ Campuchia.

Về tình hình dịch hại trên lúa: Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật) theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, thường xuyên tổ chức kiểm tra thăm đồng và kịp thời hướng dẫn các địa phương về công tác phòng chống dịch hại trên lúa đảm bảo thắng lợi vụ Đông Xuân 2020-2021.

Về thị trường tiêu thụ, chuỗi giá trị nông sản: Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh làm việc với các doanh nghiệp đầu tàu để gắn kết với các HTX trong việc hình thành, phát triển chuỗi giá trị nông sản (trước mắt là sản phẩm lúa và xoài) nhằm đảm bảo đầu ra ổn định cho nông dân. Lưu ý: Phải định hướng luôn tiêu chuẩn sản xuất cho người dân cho phù hợp nhu cầu thị trường mà doanh nghiệp định hướng xuất khẩu. Đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp Sở Công Thương và các địa phương làm việc với các doanh nghiệp để đảm bảo tiêu thụ nông sản cho người dân do tác động của dịch Covid 19.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải có kế hoạch thanh, kiểm tra chất lượng nông lâm sản thường xuyên như mắm, đường thốt nốt…vv..

Trong tháng 4/2021, An Giang đăng cai “Ngày Hội sản phẩm OCOP và hàng hóa đặc trưng các tỉnh, thành năm 2021”; do đó, cho phép huyện, thị xã, thành phố được trưng bày thêm các sản phẩm đặc trưng của huyện (chưa đạt sản phẩm OCOP) như Chúc của Tịnh Biên, Tri Tôn, đậu xanh của xã An Cư…v..v hoặc rà soát các sản phẩm trước đây có chỗ đứng trên thị trường, có tham gia hàng Việt Nam chất lượng cao đề xuất Sở Nông nghiệp và PTNT cho cải tiến mẫu mã, chất lượng sản phẩm để tham gia trưng bày vào Ngày Hội này sau khi có sự thống nhất giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư và các địa phương có liên quan.

Giao Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư làm việc thống nhất với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long về các sản phẩm tham gia của tỉnh.

Về đào tạo lao động cho hợp tác xã và nông dân: Giao Hội Nông dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội rà soát nhu cầu và xây dựng Kế hoạch đào tạo nông dân đi lao động hợp tác với các nước bạn trong lĩnh vực nông nghiệp.

Giao Sở Tài chính tổ chức triển khai hướng dẫn các huyện việc sử dụng kinh phí theo Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ để các huyện thực hiện cho đúng quy định và hiệu quả.

Giao Văn phòng UBND tỉnh: Bố trí cho UBND tỉnh làm việc các Sở ngành có liên quan (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo…v..v…) và các huyện có các xã dự kiến hoàn thành xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 trước ngày 17/3/2021; Bố trí cho UBND tỉnh cùng các Sở ngành liên quan ( Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư, BQLDA Nông nghiệp…v..v…) đi kiểm tra các dự án đầu tư công sử dụng nguồn vốn ODA như An Phú, Tịnh Biên.

Về các kiến nghị của các đại biểu tại Hội nghị trực tuyến, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, nghiên cứu trả lời cụ thể bằng văn bản. Trong trường hợp vượt thẩm quyền, phải làm việc thống nhất với các Sở, ngành có liên quan trước khi báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến. Riêng về kinh phí đầu tư, UBND tỉnh sẽ bố trí cuộc họp khác để xử lý cụ thể.

BTV: Theo TB số 144/TB-VPUBND