Pháp luật

Hội Nông dân phát động phong trào đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong cán bộ - hội viên - nông dân

27/03/2019 16:13

Hưởng ứng năm an toàn giao thông với chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe gắn máy"

Phát động phong trào cán bô - hội viên - nông dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) năm 2019 của Ủy ban an toàn giao thông Quốc Gia với chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe gắn máy” và kế hoạch của Ban an toàn giao thông tỉnh An Giang về tuyên truyền, vận động hội viên-nông dân tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông năm 2019.

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh An Giang đã triển khai đến Hội Nông dân các huyện, thị, thành chỉ đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn trong tỉnh triển khai các hoạt động: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông tới cán bộ - hội viên - nông dân trong toàn tỉnh, nhất là đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa để nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, đẩy mạnh xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng. Tập trung vào các nội dung sau: Phòng, chống uống rượu bia và chất kích thích đối với người điều khiển tham gia giao thông; đội mũ bảo hiểm cho mình và cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, chú trọng tuyên truyền, vận động đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn có độ an toàn cao; các quy định về điều kiện đảm bảo an toàn trong hoạt động chở khách du lịch, chở khách ngang sông.

Từ phong trào này chọn và biểu dương, khen thưởng những cá nhân có thành tích xuất sắc trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2019 trong các cấp Hội, cán bộ - hội viên - nông dân.

Qua đó nâng cao được nhận thức việc chấp hành ATGT của người dân cao hơn trong việc bảo vệ cho chính mình và cho người thân; tăng cường sự phối hợp với các ngành cũng như Ban ATGT của Tỉnh để nâng cao chất lượng tuyên truyền về ATGT cho người dân trong thời gian tới./.

Hồng Hạnh