Pháp luật

Kết quả hoạt động Chi hội luật gia Hội Nông dân tỉnh

10/11/2020 09:51

Với sự hướng dẫn và chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội luật gia tỉnh An Giang, vừa qua, Chi hội Luật gia Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2019-2024.

Trong nhiệm kỳ 2015-2019, được sự quan tâm của Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan, Chi hội Luật gia Hội Nông dân tỉnh được củng cố và phát triển; với bộ máy gồm 5 hội viên, trong đó có 2 đồng chí là lãnh đạo cơ quan; 01 đồng chí là Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật, 02 hội viên là nhân viên cơ quan.

Đại biểu tham dự Đại hội Chi hội Luật gia Hội Nông dân tỉnh

Với chức năng, nhiệm vụ được giao Chi hội Luật gia đã phối hợp tốt với các Sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến phát luật, tư vấn pháp lý cho cán bộ-hội viên-nông dân (CB-HV-ND). Cụ thể trong nhiệm kỳ hoạt động Chi hội đạt nhiều kết quả nổi bật như:

1)Tư vấn pháp luật và trợ giúp lý tại chỗ được 107 trường hợp, tổ chức tư vấn lưu động 17 cuộc có 701 HV-ND tham dự; tham gia ban ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo 34 cuộc với 146 trường hợp.

2) Chi hội hiện có 3 đồng chí là báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh đây là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật. Qua đó, đã tổ chức 14 cuộc tuyên truyền cho 233 lượt cán bộ cơ quan về một số điểm mới của luật quản lý và sử dụng tài sản công, luật phòng chống tham nhũng…tuyên truyền pháp luật tại cơ sở với 132 cuộc, có 7.360 CB-HV-ND tham dự; bên cạnh đó tuyên truyền lồng ghép thông qua các cuộc họp dân, sinh hoạt chi bộ, câu lạc bộ nông dân được 5.285 cuộc, có 150.913 lượt nông dân tham dự; thành lập 70 câu lạc bộ nông dân với pháp luật với 2.414 thành viên và xây dựng mô hình câu lạc bộ nông dân an toàn với giao thông, có 70 thành viên tham gia. Tổ chức 15 lớp tập huấn, truyền thông, tọa đàm về phòng chống bạo lực gia đình, luật giao thông đường bộ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật… có 1.919 lượt người dự; tổ chức thành công hội thi “nông dân với an toàn giao thông” có 50 thí và 233 cổ động viên tham dự; xây dựng mô hình “Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát phản biện xã hội” có 60 thành viên. Đó là những kết quả nổi bật mà Chi hội Luật gia Hội Nông dân tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Thành viên Chi hội Luật gia nhiệm kỳ 2019-2024

Đại hội đã bầu chi hội trưởng và Ủy Ban kiểm tra chi hội nhiệm kỳ 2019-2024. Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Chi hội Luật gia Hội Nông dân tỉnh phấn đấu đạt 100% các chỉ tiêu Hội Luật gia tỉnh giao; 100% hội viên không vị phạm Điều lệ Hội. Tiếp tục tuyên truyền, vận động  CB-HV-ND có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia vào Chi hội; đồng thời kết nạp từ 10-15 hội viên danh dự. Góp phần vào công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CB-HV-ND./.

Ngọc Dung