Phong trào nông dân

An Phú: Tổ chức Đại hội điểm Nông dân sản xuất kinh giỏi

07/06/2019 08:13

Chiều ngày 06/6/2019, Tại Khánh An, Hội Nông dân xã Khánh An tổ chức Đại hội Tuyên dương nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi giai đoạn 2016 - 2019.

Đến tham dự có đồng chí Trần Văn Đông - Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện An Phú; Đồng chí Trình Thanh Phong - Phó Bí thư Đảng uỷ xã; Đồng chí Trần Thị Thuý - Phó Chủ tịch UBND xã và 50 đại biểu là nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi đại diện cho 377 hộ nông dân giỏi các cấp trên địa bàn xã đến tham dự.

Trong 3 năm số lượng đăng ký nông dân sản xuất kinh doanh giỏi 3 cấp là: 1.435 nông dân, tổ chức họp hội đồng cấp xã xét chọn được 1.158 nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi đạt tỷ lệ là 81%. Qua đánh giá có 08/11 nhóm ngành nghề được đăng ký xét chọn; giới thiệu cho nông dân 6 mô hình tiêu biểu làm ăn có hiệu quả tập trung chuyển vùng rau màu kém hiệu quả sang trồng vườn chủ lực là cây xoài keo khoảng 75% đất nông nghiệp của xã, nhóm ngành nghề tiêu thụ nông sản và tiểu thủ công nghiệp cũng gia tăng đáng kể. Riêng đối với cây lúa hiện không còn, do nông dân chuyển sang màu và cây ăn trái.

Tại Đại hội có 03 tập thể và 09 cá nhân được UBND xã tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi./.

Thắng Kiện
Nông thôn An Giang