Phong trào nông dân

Châu Lăng: Tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019

09/12/2019 10:27

Ngày 06/12, Hội Nông dân xã Châu Lăng - Tri Tôn tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Hội và Phong trào Nông dân năm 2019 và Bầu Uỷ ban kiểm tra Hội nông dân xã Châu Lăng, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo của Hội Nông dân xã, Năm 2019 Hội đã phối hợp với các ngành, đoàn thể tuyên truyền đến cán bộ, hội viên nông dân những chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền hưởng ứng ngày Thế Giới phòng chống lao 24/03, Bảo vệ môi trường nông thôn, kỹ thuật chăm sóc và bảo vệ lúa, kỹ thuật phun xịt, phân bón sinh học, phân bón lá hữu cơ vi sinh cụ thể: có 87 cuộc tuyên truyền, 12 buổi sinh hoạt CLB.ND, 47 cuộc hội thảo có 5.278 hội viên nông dân tham dự. Năm 2019, Có 211 nông dân đạt nông dân giỏi 3 cấp; Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới: Hôi đã vận động mạnh thường quân, nhân dân tại địa phương đóng góp được 68.000.000đ (trong đó UBND xã hỗ trợ 20.000.000đ) và 150 ngày công lao động cất mới 01 cây cầu kênh Tà On, đổ cát đường ra cánh đồng thuộc ấp An Hòa với tổng chiều dài 1.000m, ngang 1,5m, đã tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân đi lại và vận chuyển lúa, phân bón khi gieo, xạ. Phong trào nông dân tham gia bảo vệ quốc phòng, an ninh. Tổ chức 18 cuộc “diễn đàn công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân”, có 1.017 hội viên, nông dân tham dự. Đồng thời, tham gia cùng công an xã giám sát giáo dục 01 đối tượng đã chấp hành xong án phạt tù hiện đang cư trú tại địa phương.

Năm 2019, phát triển mới 86 hội viện, qua đó rà soát, cũng cố và nâng chất, đã xóa tên 53 hội viên không còn ở địa phương và lớn tuổi không còn tham gia sinh hoạt Hội. Tổng số hội viên hiện có: 300 hội viên. Kết hợp Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện giới thiệu và giải ngân cho 57 hộ vay sản xuất kinh doanh, học sinh sinh viên, nước sạch vệ sinh môi trường, hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng số tiền 1.579.200.000đ. Thành lập mới 02 tổ hợp tác chăn nuôi bò có 30 thành viên. Nâng tổng số tổ hợp tác trong toàn xã là 03 tổ với 45 thành viên, thành lập được 01 CLB nông dân sản xuất kinh doanh giỏi với 18 thành viên.

Năm 2020, Hội Nông dân xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn tập trung tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, hội viên nông dân các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhất là các chính sách, pháp luật liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nâng cao chất lượng quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí Hội; chủ động, tích cực khai thác các nguồn lực để xây dựng các mô hình và tạo thêm kinh phí cho Hội hoạt động nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân của địa phương.

Tại hội nghị này, Hội Nông dân xã đã bầu Uỷ ban kiểm tra Hội Nông dân xã Châu Lăng, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Theo đó Uỷ ban kiểm tra Hội Nông dân xã Châu Lăng gồm 3 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hạnh được Hội nghị giới thiêu bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra. Đây là xã đầu tiên của Tỉnh bầu Ủy ban kiểm tra Hội Nông dân xã.

Dịp này, UBND xã đã khen thưởng cho 02 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019

Mỹ Hạnh
Nông thôn An Giang