Phong trào nông dân

Chợ Mới tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân

07/01/2020 15:58

Ngày 07/01/2019, Hội Nông dân huyện Chợ Mới đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2019, đề ra nhiệm vụ, phương hướng công tác Hội năm 2020.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Nhiên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Đồng chí Châu Văn Nớt - Phó Trưởng Ban Dân vận huyện ủy; lãnh đạo các ngành đoàn thể huyện cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện.

Năm 2019, Hội Nông dân huyện Chợ Mới đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra trong năm. Với kết quả nổi bật như: 1) Tổ chức thành công Đại hội Tuyên dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện giai đoạn 2016 - 2019, toàn huyện có 19.011 hộ sản xuất kinh doanh giỏi 4 cấp; 2) Phát triển mới 1.431 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn huyện là 24.808 hội viên; 3) Các cấp Hội trong huyện đã vận động thành lập 18 Hội quán nông dân ở các xã, phường, thị trấn với 563 thành viên; 4) Tổ chức thành công buổi đối thoại giữa đồng chí Bí thư Huyện ủy với hội viên-nông dân, có 200 cán bộ, hội viên, nông dân tham dự; 5) Trong phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, phát huy vai trò chủ thể của nông dân, hội viên nông dân, các cấp Hội xây dựng 36 công trình nông thôn; hội viên nông dân ở các xã đã đóng góp trên 1,89 tỷ đồng và trên 1.050 ngày công lao động xây dựng đường giao thông nông thôn, rải cát các tuyến đường nông thôn. Cùng với đó, Hội Nông dân trong huyện còn tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương. 6) Năm qua, các cấp Hội Nông dân trong huyện cũng đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ hội viên nông dân làm giàu, giảm nghèo bền vững. Tổng nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân của huyện trên 2,4 tỷ đồng, kết quả thực hiện ủy thác từ ngân hàng chính sách, ngân hàng nông nghiệp hỗ trợ cho trên 4.427 hội viên vay phát triển sản xuất. 7) Hoạt động tổ chức dạy nghề và giới thiệu việc làm cho hội viên cũng được Hội Nông dân huyện quan tâm thực hiện. Trong năm, hội đã trực tiếp và phối hợp mở 46 lớp học nghề cho hơn 1.600 hội viên.

Nhân dịp này, Hội Nông dân huyện đã trao tặng giấy khen Ủy ban nhân huyện cho 7 tập thể và 10 giấy khen Hội Nông dân huyện cho các tập thể, đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức hội và phong trào nông dân năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nhiên - Chủ tịch Hội nông dân tỉnh đã biểu dương, ghi nhận đánh giá cao kết quả mà Hội Nông dân huyện đã đạt được trong năm 2019. Đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà các cấp Hội Nông dân trong huyện cần triển khai thực hiện trong năm 2020. Theo đó, đồng chí đề nghị Hội Nông dân huyện cần tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); tuyên truyền và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2020); đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên nông dân, nhất là kế hoạch thực hiện 3 Nghị quyết chuyên đề 04, 05, 06 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về củng cố phát triển hội viên, xây dựng chi, tổ Hội nghề nghiệp; chủ động triển khai các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm ngay từ đầu năm; tiếp tục triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Trong đó, cần tập trung xây dựng mỗi xã, thị trấn thành lập ít nhất 01 chi hội nông dân nghề nghiệp gắn với hội quán, mỗi xã, phường, thị trấn xây dựng ít nhất 01 mô hình hoạt động Hội hiệu quả địa phương, đồng thời giới thiệu ít nhất 01 con em hội viên-nông dân được xuất khẩu lao động nước ngoài; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, hướng dẫn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và các mô hình sản xuất mới, hiệu quả cho nông dân; vận động nông dân chuyển dần tập quán từ sản xuất nhỏ lẻ, sang sản xuất hàng hóa quy mô, số lượng lớn, sản phẩm sạch và liên kết hợp tác. Phát huy vai trò của nông dân trong xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động Hội ở cơ sở, tích cực tuyên truyền vận động hội viên-nông dân hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới và làm tốt công tác hòa giải tại cơ sở, hạn chế tình trạng đơn thư khiếu nại vượt cấp.... 

Nhân dịp tết cổ truyền dân tộc sắp đến, đồng chí cũng nhắc nhở Hội Nông dân các cấp cần rà soát hội viên-nông dân khó khăn, để kịp thời đề xuất cấp ủy, chính quyền, Hội cấp trên hỗ trợ để hội viên-nông dân đón tết vui tươi, an toàn./.

Kim Thuy
Hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng năm 2020