Phong trào nông dân

Chợ Mới và Tri Tôn: Tuyên dương nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi giai đoạn 2016- 2019

29/08/2019 08:59

Ngày 29/8, Tại hội trường Huyện ủy Chợ Mới, Hội Nông dân huyện Chợ Mới tổ chức Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi huyện Chợ Mới lần thứ X, giai đoạn 2016 - 2019.

Lãnh đạo tỉnh, huyện dự đại hội

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Nhiên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã biểu dương và ghi nhận những đóng góp của các nông dân sản xuất kinh doanh giỏi Chợ Mới đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện và sự vững mạnh của phong trào Hội. Đồng thời, mong muốn các đại biểu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi sau khi trở về địa phương phát huy hơn nữa kết quả đã đạt được, trở thành những hạt nhân để tuyên truyền, hướng dẫn nhiều nông dân hơn nữa tạo sức lan tỏa cùng phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững với phương châm “người biết làm kinh tế giỏi hướng dẫn người chưa biết, người thực hiện tốt vận động người khác cùng thực hiện”. Từ đó, tạo phong trào thi đua rộng lớn trong toàn huyện.

Quang cảnh Đại hội

3 năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi của huyện phát triển mạnh mẽ cả chiều rộng lẫn chiều sâu; hình thành các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ đa dạng, quy mô và chất lượng có hiệu quả. Phong trào đã thu hút 82.100 hộ nông dân đăng ký tham gia (tăng 6.456 lượt hộ so với giai đoạn 2014 - 2016), kết quả xét công nhận đạt danh hiệu hộ nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp giai đoạn 2016 - 2019 là 75.953 lượt hộ, chiếm 92,51% so với hộ đăng ký; trong đó, đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh 13.197 hộ, cấp huyện 20.672 hộ, cấp xã 41.775 hộ. Đáng chú ý, các hộ nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi không chỉ làm giàu cho cá nhân, gia đình mà còn giúp đỡ vốn, cây, con giống, kinh nghiệm, kỹ thuật cho các hộ nông dân nghèo có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững; tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương; là các Mạnh Thường quân trong việc đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, đỡ đầu trẻ em nghèo hiếu học và hỗ trợ các phong trào, hoạt động ở địa phương. Ngoài ra, còn tự nguyện hiến đất, tích cực góp tiền, công lao động xây dựng trường học, trạm xá, trạm điện, cầu cống, đường giao thông nông thôn... Qua đó góp phần lớn vào kết quả xây dựng nông thôn mới của cả huyện

Ghi nhận những thành tích và đóng góp đó, Hội nông dân huyện đã tuyên dương 150 gương nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi giai đoạn 2016 - 2019. Dịp này, Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 132 cá nhân và 18 tập thể "Đã có nhiều đóng trong phong trào thi đua Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi huyện Chợ Mới giai đoạn 2016 - 2019" được vinh danh tại Đại hội.

Đại hội Tuyên dương Nông dân Sản xuất Kinh doanh giỏi huyện Tri Tôn lần thứ VIII, giai đoạn 2016-2019:

 

Sáng ngày 30/8/2019, huyện Tri Tôn long trọng tổ chức Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, giai đoạn 2016 -2019. Với chủ đề “Chuyển đổi sản xuất hiệu quả thích ứng với thị trường và biến đổi khí hậu”. Đại hội nhằm tôn vinh, tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào nông dân.Tổng kết, đánh giá hiệu quả, tác dụng phong trào thi đua của nông dân. Đồng thời rút ra các bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, giải pháp hoạt động và nhân rộng các điển hình, mô hình sản xuất kinh doanh tiên tiến thời gian tới.

 

 

Báo cáo tổng kết đánh giá, giai đoạn 2016 - 2019, toàn huyện có 12.182  nông dân đăng ký. Kết quả xét chọn có 8.536 lượt nông dân được công nhận danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, chiếm 70% số hộ đăng ký. Trong đó, nông dân giỏi là người dân tộc Khmer có 2.910 lượt hộ, chiếm 34,09%.

 

 

Nhìn chung, qua phát động phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi có bước phát triển mới, chất lượng ngày được nâng lên, tiếp tục khẳng định tính hiệu quả, hấp dẫn với nông dân, là khâu đột phá về phương thức hoạt động của Hội. Đặc biệt phong trào là nơi hội tụ các nguồn lực, từng bước góp phần thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, đóng góp quan trọng vào xây dựng nông thôn mới; đoàn kết, tương thân, tương ái giúp nhau giảm nghèo bền vững, góp phần giữ vững an ninh trật tự ở nông thôn. Phong trào còn góp phần nâng cao chất lượng Hội viên và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Đại hội đã tuyên dương, khen thưởng 120 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu của phong trào và suy cử 41 đại biểu tham dự Đại hội cấp tỉnh.

 

Dự và phát biểu chỉ đạo đại hội đồng chí Nguyễn Minh Đức - Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, biểu dương, ghi nhận kết quả phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi huyện Tri Tôn thời gian qua. Đồng chí đề nghị huyện Tri Tôn tiếp tục phát huy thành tích đạt được, đẩy mạnh hơn nữa công tác phát động phong trào trong thời gian tới. Chú trọng các giải pháp để nâng cao chất lượng, đẩy mạnh vận động chuyển đổi cơ cấu trong nông nghiệp, nhằm tăng thu nhập trên cùng diện tích sản xuất, gắn kết chặt chẽ phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi với các phong trào nông dân thi đua khác; với xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Thật sự là trung tâm nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng Nông thôn mới.

Một số sản phẩm trưng bày tại Đại hội huyện Tri Tôn:

 

TVB - Ngô Trọng.