Phong trào nông dân

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang thăm và làm việc tại Châu Phú

01/11/2019 09:57

Ngày 31/10, Đoàn công tác Hội Nông dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Nhiên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm mô hình tại xã Thạnh Mỹ Tây và Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú.

Đồng chí Nguyễn Văn Nhiên bên trái, đồng chí Huỳnh Minh Ngọc bên phải

Đồng chí Huỳnh Minh Ngọc - Chủ tich Hội Nông dân huyện Châu Phú tiếp và dẫn đoàn đến thăm Mô hình Tổ hợp tác sản xuất và tiêu thụ nấm bào ngư Anh Thư, xã Đào Hữu Cảnh với quy mô 3.000m2, tạo việc làm thường xuyên cho 20 lao động địa phương, mỗi lao đông có thu nhập 3,5 triệu đồng/tháng; Mô hình nuôi lươn theo tiểu chuẩn VietGap, xã Thạnh Mỹ Tây với 150 hộ (trong đó có 6 hộ theo chuẩn VietGap); Mô hình Tổ hợp tác sản xuất rau màu an toàn Thành Lợi, xã Thạnh Mỹ Tây quy mô sản xuất 2,97ha với 11 thành viên.

Tổ hợp tác sản xuất và tiêu thụ nấm bào ngư Anh Thư

Qua nghe báo cáo kết quả xã, huyện và các mô hình, đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Văn Nhiên đánh giá cao những kết quả mà Hội Nông dân xã, huyện đã đạt được trong thời gian qua, nhất là công tác phối hợp và tạo điều kiện cho hội viên vay vốn phát triển sản xuất; hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ, đào tạo nghề và tạo việc làm cho hội viên, nông dân; Đối với các mô hình không chỉ hoạt động tốt, mà các hội viên, nông dân của mô hình còn gương mẫu luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội, hưởng ứng và thực hiện tốt các phong trào, hoạt động do tổ chức Hội Nông dân phát động,... Đồng thời đồng chí Nguyễn Văn Nhiên đề nghị Hội Nông dân xã, huyện tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ, đào tạo nghề và tạo việc làm cho hội viên, nông dân; Chú trọng đến công tác tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ hội và phát triển hội viên. Tập trung phát triển các mô hình sản xuất theo hướng liên kết chuỗi giá trị, thường xuyên mở các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học công nghệ cho hội viên, nông dân nhằm nâng cao năng suất lao động. Hỗ trợ hội viên, nông dân phải có trọng tâm, trọng điểm, tránh tình trạng hỗ trợ dàn trải; hướng dẫn hội viên, nông dân tham gia xây dựng và thực hiện đường lối, Chủ trương, Chính sách, Pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại.

Mô hình nuôi lươn theo tiểu chuẩn VietGap

Để các mô hình phát triển hiệu quả hơn nữa, đồng chí Huỳnh Minh Ngọc đề nghị đồng chí Trưởng đoàn cùng Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh nghiên cứu phương án hỗ trợ các mô hình mở rộng sản xuất, có thêm nguồn vốn để phát triển mô hình.

TVB
Hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng năm 2020