Phong trào nông dân

Cùng chung tay phòng chống dịch COVID-19

07/04/2020 14:52

Tiếp tục đồng hành cùng cán bộ - hội viên - nông dân trong chiến dịch phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Sáng ngày 07/4/2020 Hội Nông dân thị xã Tân Châu vận động cơ sở sản xuất nước tương Thanh Hồ - Tân Châu 1.000 khẩu trang vãi để trao cho Hội Nông dân 02 xã Lê Chánh và Tân Thạnh.

Tại mỗi nơi đến Ông Lưu Văn Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị xã yêu cầu Hội Nông dân xã tiến hành xuống tận nhà trao tận tay cho hội viên nông, đồng thời lồng ghép tuyên truyền Chỉ thị 16 của Thủ Tướng Chính phủ để người dân thực hiện tốt "15 ngày vàng" trong chiến dịch phòng chống dịch bệnh COVID -19

Lưu Hoàng
Chi hội Nghề nghiệp nuôi lươn cồn An Thạnh xã Hòa Bình - Chợ Mới