Phong trào nông dân

Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi Thị xã Tân Châu

26/05/2022 14:33

Ngày 26/5/2022, Hội Nông dân Thị xã Tân Châu tổ chức Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi Thị xã Tân Châu lần thứ X, Giai đoạn 2019-2022.

Đến dự có ông Võ Chí Hùng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; ông Trương Hồng Sơn - Phó bí thư thường trực thị ủy; ông Đặng Văn Nê - Phó chủ tịch UBND thị xã; cùng 120 đại biểu chính thức đại diện cho 11.697 nông dân giỏi năm 2021 được bình xét về dự đại hội.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi thị xã Tân Châu phát triển mạnh mẽ; hình thành các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ đa dạng, quy mô, chất lượng và có hiệu quả. Từ đó, phong trào đã thu hút 12.097 lượt nông dân đăng ký tham gia. Qua xét chọn có 11.697 nông dân đạt danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi 3 cấp (Trong đó có 17 tập thể, 11.680 cá nhân), đạt tỷ lệ 96,69%. Qua kết quả xét chọn cho thấy chất lượng nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tăng dần theo hàng năm, tỷ lệ nữ nông dân giỏi chiếm gần 17,48%, vượt yêu cầu kế hoạch đề ra (15%); số lượng Doanh nhân nông thôn, Mô hình sản xuất tiêu biểu tăng. Tuy nhiên, số lượng nông dân giỏi năm 2021 giảm do nâng dần chất lượng và đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đối với sản xuất nông nghiệp; Về cơ cấu ngành nghề ngày càng đa dạng, từng bước dịch chuyển dần sang các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp đa canh gắn với chế biến, kinh doanh, dịch vụ; trong cơ cấu kinh tế vườn cây ăn trái chiếm tỷ trọng ngày càng cao.

Ghi nhận những thành tích và đóng góp, Đại hội đã tuyên dương 120 gương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2019-2022. Trong đó, UBND Thị xã đã tặng 33 giấy khen cho 5 tập thể và 28 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi 3 năm qua và cử 30 đại biểu tiêu biểu tham dự Đại hội cấp tỉnh.

Phát biểu tại Đại hội, ông Võ Chí Hùng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật của nông dân thị xã Tân Châu đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị, Hội Nông dân các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; nhân rộng những điển hình sản xuất kinh doanh giỏi và tăng cường hoạt động dịch vụ, hỗ trợ phục vụ sản xuất cho hội nông dân, tiếp tục quản lý và sử dụng nguồn vốn vay đạt hiệu quả./.

Thùy Dương