Phong trào nông dân

Họp mặt nông dân giỏi tiêu biểu, doanh nhân nông thôn năm 2021

02/02/2021 09:54

Sáng nay, ngày 2/2 Hội nông dân tỉnh tổ chức họp mặt nông dân giỏi tiêu biểu, doanh nhân nông thôn năm 2021 nhằm tiếp tục động viên, khuyến khích lực lượng nông dân tiêu biểu, doanh nhân nông thôn tiếp tục thi đua sản xuất - kinh doanh và tham gia phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Đến dự có ông Trần Anh Thư -Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, cùng với 66 nông dân giỏi tiêu biểu, doanh nhân nông thôn đại diện cho trên 75,759 nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp về dự.

 

Theo Hội Nông dân tỉnh cho biết: Phong trào thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp đỡ nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng trong năm 2020 đã xuất hiện nhiều những tấm gương nông dân vươn lên trong lao động và sản xuất. Nhiều hộ đã tổ chức sản xuất lớn, thu hút hàng trăm lao động, thu nhập bình quân hằng năm từ vài trăm triệu đồng đến hàng chục tỷ đồng. Trong đó, nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi cấp tỉnh có hộ thu nhập thấp nhất trên 150 triệu đồng/người/năm, cao nhất trên trên 26,250 tỷ đồng/hộ/năm, hướng dẫn giúp đỡ cho gần 399.358 lượt người nghèo có điều kiện phát triển sản xuất. Thông qua phong trào, lực lượng nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi còn đi đầu đóng góp trên 72 tỷ đồng và hơn 434.655 ngàn ngày công lao động, để thực hiện các công trình phúc lợi ở địa phương, chung sức xây dựng nông thôn mới, làm thay đổi bộ mặt nông thôn.

Tại buổi họp này, các đại biểu còn được ngành nông nghiệp báo cáo tóm tắt tình hình sản xuất nông nghiệp 2020 và định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư yêu cầu Hội Nông dân các cấp và các ngành tiếp tục vận động nông dân tham gia vào các chuỗi giá trị sản xuất bền vững hơn, tiếp cận vào những thị trường khó tính; nông dân giỏi và doanh nhân nông thôn tiếp tục phát huy vai trò “đầu tàu” để tập hợp, vận động những người xung quanh tham gia mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập; các cấp Hội cần tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống thể chất - tinh thần cho hội viên, nông dân bên cạnh việc hỗ trợ vốn, kỹ thuật để phát triển sản xuất….

TVB