Phong trào nông dân

Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương Hội NDVN lần thứ 2 năm 2019 đã được thông qua

04/04/2019 10:12

Sáng nay 02/4, tại Hà Nội, Hội nghị BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 2, khóa VII, đồng chí Phạm Văn Thiện - Chánh Văn phòng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trình bày dự thảo Nghị quyết Hội nghị.

Theo đó, Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 2 đặt ra một số chỉ tiêu thi đua gồm:

100% cán bộ, hội viên được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Hội Nông dân việt nam; 3.500 cán bộ chuyên trách công tác Hội được tập huấn, bồi dưỡng, ít nhất có từ 120 cán bộ chuyên trách Hội Nông dân cấp Trung ương và cấp tỉnh biết sử dụng 01 ngoại ngữ trong giao tiếp; 100% chi Hội xây dựng được Quỹ Hội.

Có 100% Hội Nông dân cấp tỉnh và huyện tổ chức được cuộc đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với nông dân; 2.500 Hội nông dân cấp huyện, xã tổ chức được hoạt động tư vấn, đào tạo nghề, dịch vụ và hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh.

Quỹ HTND toàn hệ thống tăng trưởng trên 10%/năm; 2.100 Hội Nông dân cấp xã chủ trì tư vấn, hỗ trợ xây dựng được ít nhất từ 01 tổ hợp tác hoặc 01 HTX trở lên; 2.100 cơ sở Hội làm tốt công tác vận động hội viên, nông dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và xây dựng được ít nhất 2.100 mô hình về bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu…

Đại biểu tham dự Hội nghị thống nhất 100% nội dung Nghị quyết và nhất trí thông qua.

 

 

TVB