Phong trào nông dân

Những hoạt động nổi bật, sáng tạo trong công tác Hội và phong trào nông dân

26/12/2019 08:34

Năm 2019, các cấp Hội Nông dân tỉnh An Giang đã không ngừng được củng cố, xây dựng và phát triển ngày càng vững mạnh, khẳng định được vị trí vai trò của tổ chức Hội trong hệ thống chính trị, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên và trực tiếp của Ban Thường vụ Trung ương Hội, Ban Dân vận Tỉnh ủy, sự phối hợp và hỗ trợ của UBND tỉnh, các Sở, Ngành cùng với sự nổ lực và quyết tâm cao của cán bộ Hội Nông dân các cấp trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu đăng ký với Trung ương Hội mà cụ thể là việc thực hiện 03 hoạt động đột phá và 10 nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh nhà. Qua đó, đạt được những kết quả nổi bậc như.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu HND Việt Nam, khóa VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu HND Việt Nam, khóa VII và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 04, 05, 06 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, cho cán bộ Hội Nông dân các cấp. Đồng thời, Xây dựng chương trình hành động của BCH Hội Nông dân tỉnh về thực hiện các Nghị quyết, triển khai trong toàn hệ thống Hội.

Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức chuỗi các hoạt động chào mừng như: Tổ chức Liên hoan Văn nghệ nông dân tỉnh An Giang lần thứ IV năm 2019; Tổ chức 4 diễn dàn với các nội dung như: “Giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp hiệu quả thích ứng với thị trường”, “Phát huy vai trò doanh nghiệp tham gia mô hình kinh tế hợp tác thực hiện tiêu thụ nông sản”, “Giải pháp thực hiện chương trình mỗi xã 01 sản phẩm”, “Nâng cao vai trò của Hội Nông dân trong vận động nông dân tham gia BHYT, BHXH”. Đồng thời, đã hướng dẫn, chỉ đạo các cấp tổ chức thành công Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi và tổ chức Đại hội cấp tỉnh giai đoạn 2016-2019, với trên 500 đại biểu là nông dân giỏi tham dự, và tổ chức thành công Hội thi trưng bày sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu 2019. Tại Đại hội, có 28 tập thể, 472 cá nhân đã được  Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen, đây là sự động viên to lớn đối với nông dân, thể hiện sự quan tâm của Lãnh đạo tỉnh nhà đối với giai cấp nông dân và phong trào nông dân trong tỉnh, qua đó đã tạo động lực cho nông dân và khuyến khích nông dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất kinh doanh.

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/HNDTW, ngày 09/4/2019 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về thành lập Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị bầu Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân, với 7 đồng chí. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hội viên, nông dân từng bước phát huy được hiệu quả. Hội Nông dân tỉnh An Giang được đánh giá là một trong những đơn vị trong tỉnh đi đầu về ứng dụng phần mềm trong quản lý hội viên, nông dân. Đề án đang được triển khai cho các phòng, ban trực thuộc tỉnh Hội và các huyện, thị, thành Hội khai thác và sử dụng. Đồng thời, xây dựng trang mạng Zalo Hội Nông dân nhằm kết nối và chia sẽ thông tin với lực lượng nông dân giỏi, hội viên, nông dân đã và đang phát huy hiệu quả. Qua đó, kịp thời cung cấp những thông tin cần thiết cho hội viên, nông dân nhất là về giá cả thị trường, các chủ trương, chính sách có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Ngoài ra, Hội Nông dân An Giang, đã xây dựng và triển khai Nghị quyết về "Vai trò Hội Nông dân trong tuyên truyền, vận động hội viên nông dân xây dựng các mô hình kinh tế hợp tác, làm giàu chính đáng“, giai đoạn 2019 - 2023; Triển khai kế hoạch phát triển 1.000 tổ hợp tác, xây dựng các HTX, CLB, Doanh nhân nông thôn 2019, giai đoạn 2019-2023; xây dựng Kế hoạch thực hiện "Đề án An Giang điện tử”, giai đoạn 2019-2025 và định hướng đến năm 2030, gửi các sở, ngành liên quan góp ý hoàn chỉnh dự thảo và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt triển khai thực hiện.

Ngoài ra, nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện cho các sản phẩm nông nghiệp của hội viên, nông dân được giới thiệu rộng rãi và quảng bá sản phẩm. Hội Nông dân tỉnh, đã tổ chức Phiên chợ nông sản an toàn tỉnh An Giang lần thứ III năm 2019 và Hội thi sản phẩm tiêu biểu lần thứ IV/2019. Phiên chợ được lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành đánh giá là thành công, với doanh thu đạt trên 1,2 tỷ đồng. Song song đó, để đảm bảo đầu ra cho sản phẩm của hội viên, nông dân; Hội Nông dân các cấp đã vận động và hỗ trợ ký hợp đồng liên kết với 36 Công ty, Doanh nghiệp; với diện tích 4.093,5 ha lúa, nếp, lúa nhật, đậu nành rau.

Thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Hội Nông dân các cấp kết hợp tham gia đối thoại, tiếp công dân cùng UBND; tham gia hòa giải thành 556/663 vụ. Thành lập mới 04 CLB.ND với pháp luật có 120 thành viên là hội viên nông dân. Nâng tổng số đến nay, có 63 Câu lạc bộ nông dân với pháp luật với 2.264 thành viên.

Trong năm, Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ cho Hội Nông dân các xã nông thôn mới năm 2019 thực hiện 08 mô hình về thu gom rác thải, lắp đặt Camera an ninh và đèn đường, với tổng kinh phí 200 triệu đồng (mỗi mô hình 25 triệu đồng). Ngoài ra, các cấp Hội trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên nông dân và các mạnh thường quân đóng góp trên 19 tỷ 937 triệu đồng và 3.567 ngày công lao động.

Thực hiện công tác đối thoại với nông dân: Qua đó, Hội Nông dân tỉnh và các huyện đã tổ chức 06 cuộc hội nghị “Lãnh đạo tỉnh, huyện gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với nông dân” có 617 hội viên, nông dân để thông tin tình hình kinh tế-xã hội, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng-Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và nắm bắt những vấn đề khó khăn vướng mắc. Qua đó, đã kịp thời phản ánh và đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương, tìm giải pháp tháo gở khó khăn cho người dân.

Tham mưu tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Đề án "Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ HTND tỉnh An Giang giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2023” theo Quyết định 831/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của UBND tỉnh An Giang. Song song đó, các cấp Hội Nông dân đã tích cực, chủ động tổ chức triển khai đề án và đạt kết quả khá toàn diện góp phần tích cực vào phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Tổng số nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân đang quản lý 29 tỷ 687 triệu đồng, số tiền Quỹ hỗ trợ nông dân tăng trưởng trong kỳ là 5 tỷ 806 triệu đồng. Trong năm, Quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh đã giải ngân nguồn vốn cho vay trong kỳ được 49 dự án, số tiền 10,89 tỷ đồng với 291 hộ vay vốn. Trong đó: có 31 dự án trồng trọt (chiếm 63,3%); 11 dự án chăn nuôi (chiếm 22,4%); 07 dự án thủy sản (chiếm 14,3%).

Ngoài ra, Hội Nông dân các cấp đã phối hợp với Ngân hàng NN&PTNT; Ngân hàng Chính sách Xã hội và các tổ chức tín dụng trong tỉnh thực hiện chính sách tín dụng phục vụ cho phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đến nay, 100% Hội Nông dân cấp huyện đã ký Chương trình phối hợp với ngân hàng.

Thông qua các hoạt động phối hợp với UBMTTQVN thực hiện, đã cất 264 căn nhà Đại đoàn kết, mỗi căn nhà trị giá 40 triệu đồng. Bên cạnh đó, các cấp Hội đã tham gia phối hợp với các đoàn thể vận động và cấp phát quà vui xuân đón tết Nguyên đán cho đồng bào dân tộc khó khăn, cán bộ hội viên nông dân trên địa bàn tổng cộng 38.961 phần quà, trị giá trên 11 tỷ đồng; Ngoài ra, còn tham gia vận động Quỹ cây Mùa xuân giúp đỡ 13.663 hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, tổng số tiền trên 3,8 tỉ đồng (gồm tiền mặt và quà); Bên cạnh đó, Hội nông dân các cấp vận động kinh phí cất mới, sửa chữa 26 căn nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ gần 01 tấn gạo và 10 xe đạp với tổng số tiền 372 triệu đồng. Song song đó, Hội Nông dân tỉnh đã đi thăm và tặng 700 phần quà, hỗ trợ 120 bộ tole, 34 thẻ BHYT, 13,92 tấn lúa giống cho hội viên nông dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương trong tỉnh và huyện Kivivont, Tỉnh Tà Keo - Campuchia. Tổng trị giá 939 triệu đồng từ nguồn tiết kiệm của Hội Nông dân tỉnh và công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Công tác dạy nghề và chuyển giao khoa học kỹ thuật luôn được các cấp Hội quan tâm, trong năm đã trực tiếp tổ chức 98 lớp có 2.560 học viên tham dự và phối hợp tổ chức được 171 lớp, với 9.695 học viên tham dự. Ngoài ra, còn phối hợp tổ chức các lớp tập huấn ngắn hạn và chuyển giao khoa học kỹ thuật được 1.788 buổi, có 44.866 lượt hội viên, nông dân tham dự, có 12.255 người tìm được việc làm sau khi học nghề./...

TVB
Hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng năm 2020