Phong trào nông dân

Phú Tân: Sơ kết hoạt động Hội

12/07/2019 11:05

Ngày 11-7, Ban Thường vụ Hội Nông dân Phú Tân tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2019.

Ông Nguyễn Văn Nhiên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, cùng các Phó chủ tịch Hội nông dân tỉnh Lê Hùng Cường, Nguyễn Minh Đức đến dự.

Trong 6 tháng đầu năm, Hội Nông dân các cấp đã thực hiện 714 cuộc tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong hội viên, nông dân với 21.313 lượt người dự; công tác xây dựng, củng cổ tổ chức Hội đạt nhiều kết quả tích cực, nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân toàn huyện đạt trên 2.027 tỷ đồng. Hội đã thực hiện tốt các phong trào thi đua: Tiêu biểu là phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Công tác an sinh xã hội, hỗ trợ hội viên được quan tâm thực hiện có hiệu quả như: Cất mới 03 căn nhà và sửa chữa 01 căn với tổng trị giá 130.160.000đ (trong đó, Hội Nông dân xã vận động 20.160.000đ); vận động trao 750 kg gạo cho 50 hội viên - nông dân nghèo, tặng 5 xe đạp cho 5 con em hội viên - nông dân nghèo với số tiền tương đương 12,5 triệu đồng. Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới: Tổ chức thực hiện được 06 công trình phần việc với tổng giá trị hơn 273 triệu đồng, trong đó nông dân đóng góp với số tiền hơn 252 triệu đồng với 178 ngày công.

6 tháng cuối năm Hội Nông dân huyện tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với nông dân; Họp mặt "Lãnh đạo huyện gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với nông dân" lần II/2019; Tổ chức Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện lần thứ XI, giai đoạn 2016 - 2019. Tham dự Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh; Tổ chức Hội thi Cán bộ - Hội viên nông dân tham gia xây dựng nông mới cấp huyện lần thứ VII/2019.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Nguyễn Văn Nhiên yêu cầu sắp tới các cấp Hội nông dân huyện Phú Tân cần tuyên truyền Nghị quyết của Đảng, Nghi quyết Đại hội Nông dân tỉnh, huyện; vận động hội viên thực hiện tốt Nghị quyết 11 của BCH huyện ủy Phú Tân, chuyển tải thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, định hướng phát triển nông nghiệp nông thôn ở địa phương; Rà soát đối chiếu các chỉ tiêu và chương trình hoạt động của Hội Nông dân huyện đã thống nhất đề ra từ đầu năm, các chỉ tiêu chưa đạt tiếp tục lưu ý tập trung thực hiện; Chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện (không chỉ đổi mới nội dung) mà cần phải giới thiệu mô hình sản phẩm, sau Đại hội mỗi đại biểu là một tuyên truyền viên để chuyển đổi cây trồng vật nuôi, nhân rộng nhiều mô hình mới; Chú ý phát triển hội viên, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các chi, tổ hội; Triển khai thực hiện tốt 3 đột phá 10 nhiệm vụ trọng tâm; Vận động Quỹ hội thực hiện các chính sách an sinh xã hội; Vốn Quỹ hỗ trợ nông dân phải đầu tư mô hình hiệu quả; Phải duy trì phát triển cửa hàng nông sản an toàn ở xã Tân Hòa.

TVB.

Nông thôn An Giang