Phong trào nông dân

Tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2019

25/04/2019 09:16

Sáng ngày 25 tháng 4 năm 2019 Hội Nông dân huyện An Phú tổ chức mở lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội năm 2019.

Đến tham dự khai giảng lớp tập huấn có đồng chí Lê Hùng Cường - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang; đồng chí Trần Văn Đông - Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện An Phú.

Đồng chí Lê Hùng Cường (người thứ 2 bên trái qua) dự khai giảng lớp tập huấn

Trong 02 ngày diễn ra lớp tập huấn từ ngày 25 - 26 tháng 4 năm 2019 học viên được nghe các báo cáo viên Hội Nông dân Tỉnh triển khai 04 chuyên đề gồm: Vai trò Hội Nông dân trong tập hợp, hướng dẫn nông dân tham gia xây dựng mô hình hợp tác; Công tác tổ chức - xây dựng Hội Nông dân Việt Nam; Công tác tuyên truyền, nắm dư luận xã hội trong hội viên, nông dân kỹ năng điều hành cuộc họp Hội Nông dân cơ sở; Hướng dẫn một số nghiệp vụ quản lý, sử dụng Quỹ hỗ trợ nông dân và Quỹ hội.

Tham dự lớp tập huấn có 61 học viên là Chi hội nông dân các ấp trên địa bàn huyện tham gia lớp tập huấn. Trong quá trình học tập, các học viên sẽ chủ động tương tác và được giảng viên giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến bài học để chương trình đạt kết quả tốt nhất. Góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đại hội đã đề ra trong nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Lê Thắng Kiện - HND huyện An Phú