Phong trào nông dân

Thị xã Tân Châu: Thực hiện tốt an sinh xã hội trong phòng, chống dịch COVID-19.

22/09/2021 14:39

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, gây ảnh hưởng đến tâm lý và đời sống của hội viên, nông dân thị xã.

Hội Nông dân các cấp trong toàn thị xã triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên và thường xuyên tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, nông dân nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, Hội Nông dân Tân Châu cũng đã tham gia tích cực cùng các ngành, địa phương nỗ lực thực hiện công tác an sinh xã hội, hỗ trợ hội viên, nông dân vượt qua khó khăn.

Qua đó tất cả cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia vào vận động mạnh thường quân ủng hộ thực phẩm rau, củ, quả và một số nhu yếu phẩm khác với tổng trị giá trên 01 tỷ đồng để tiếp tục duy trì các “Gian hàng 0 đồng”,  “Chuyến xe 0 đồng” nhằm hỗ trợ kịp thời cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở tại địa phương.

Trên cơ sở hưởng ứng kêu gọi của Thường trực Ủy ban MTTQ và Thường trực Hội Nông dân tỉnh An Giang các cấp Hội toàn thị xã đã vận động các mạnh thường quân ủng hộ thực phẩm rau, củ, quả và một số nhu yếu phẩm giúp đỡ người dân Tân Châu đang sinh sống các tỉnh Thành phố HCM, Bình Dương, Đồng Nai với số tiền trên 27 triệu đồng trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính Phủ.

Đặc biệt, Thực hiện tinh thần Công văn 1003-CV/HNDT, ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh An Giang về hưởng ứng thực hiện chương trình hỗ trợ triệu phần quà đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền nam vượt qua đại dịch COVID-19.  Hội Nông dân thị xã đã vận động 1,64 tấn gạo; 2,4 triệu đồng tiền mặt để ủng hộ bà con có hoàn cảnh khó khăn.

Sắp tới, Hội Nông dân thị xã tiếp tục quán triệt trong toàn hệ thống Hội về nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của nông dân và cộng đồng trong thực hiện chính sách an sinh xã hội tại địa phương, góp phần giúp đỡ bà con nông dân trong lúc khó khăn./.

Lưu Hoàng