Phong trào nông dân

Tri Tôn vận động con em hội viên-nông dân xuất khẩu lao động

07/09/2020 16:03

Thực hiện kế hoạch phối hợp ngày 07/01/2020 giữa Hội Nông dân tỉnh và Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính và Truyền thông Quốc tế (MIF) - Tập đoàn Sao Mai về tổ chức truyên truyền công tác đưa người lao động trên địa bàn tỉnh An Giang đi học tập và làm việc tại Nhật Bản năm 2020 và Kế hoạch số 129-KH/HNDT về tuyên truyền công tác đưa người lao động Việt Nam sang Nhật Bản làm việc và học tập.

Nhằm cung cấp thêm thông tin về tuyển dụng lao động Việt Nam sang Nhật Bản làm việc và học tập của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính và Truyền thông Quốc tế (MIF) - Tập đoàn Sao Mai. Đồng thời, tư vấn sâu rộng, hướng nghiệp đối với các hộ gia đình hội viên, nông dân có con em trong độ tuổi lao động trên địa bàn huyện Tri Tôn về chương trình tu nghiệp sinh học tập và làm việc tại Nhật Bản. Trong thời gian quan, Hội Nông dân huyện Tri Tôn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn huyện. Qua đó, đã tổ chức 02 buổi tuyên truyền cho 150 cán bộ Hội cơ sở, chi Hội trưởng khóm, ấp, đại diện một số hộ dân; tổ chức các buổi làm việc với Đảng ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể và đại diện các hộ dân tại 15 xã - thị trấn trong công tác vận động con em cán bộ, hội viên, nông dân tham gia học tập và làm việc tại Nhật Bản. Nhìn chung được sự quan tâm, ủng hộ của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ngành các cấp, cán bộ, hội viên, nông dân. Kết quả sau hơn 3 tháng triển khai và tổ chức thực hiện, Hội Nông dân huyện vận động được 05 lao động là con em của cán bộ, hội viên, nông dân tham gia đăng ký hồ sơ, thủ tục. Hiện các em đang theo học chương trình ngôn ngữ Nhật Bản tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang do Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính và Truyền thông Quốc tế (MIF) - Tập đoàn Sao Mai phối hợp thực hiện, chuẩn bị các thủ tục, điều kiện yêu cầu của đối tác tuyển dụng, trước khi sang làm việc tại Nhật Bản.

Đây có thể nói là một trong những hoạt giúp con động em hội viên-nông dân học tập nâng cao trình độ nhận thức, thay đổi tư duy, kỹ năng, tác phong làm việc môi trường chuyên nghiệp tại Nhật Bản, đồng thời giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Kim Son
Chi tổ hội nghề nghiệp xã Ô Long Vĩ - Châu Phú