Tuyên truyền

An Giang: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không được tự ý đi ra ngoài tỉnh

22/02/2021 08:38

Thực hiện Thông báo số 28/TB-VPCP ngày 17 tháng 02 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp trực tuyến; Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh yêu cầu.

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo:

Tiếp tục thực hiện nghiêm, linh hoạt Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2021 về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; thực hiện chiến dịch phòng, chống dịch hiệu quả cả về y tế và kinh tế - xã hội, bảo đảm thực hiện mục tiêu kép.

Dừng, không tổ chức lễ hội, hoạt động, sự kiện có tập trung đông người không cần thiết; các hoạt động, sự kiện đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch, khi tổ chức chú ý giảm quy mô, giãn cách và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tất cả cán bộ, công chức, viên chức phải gương mẫu, không tham gia lễ hội, không tập trung đông người, không tổ chức liên hoan, họp mặt đầu Xuân. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố khi đi công tác, nghỉ phép ra ngoài tỉnh phải được sự chấp thuận của Thủ trưởng đơn vị; đối với trường hợp đi đến các địa phương đang có dịch trong cộng đồng phải có văn bản xin ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh.

Riêng đối với ngành y tế, không được tổ chức các đoàn đi tham quan, học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh khi chưa được UBND tỉnh chấp thuận. Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, đặc biệt là bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng, không tụ tập đông người, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch tại công sở, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ...

Không dừng hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng phải kiểm soát chặt chẽ việc bảo đảm an toàn tại các cơ sở sản xuất kinh doanh. Các khu công nghiệp tập trung, doanh nghiệp phải có phương án phòng, chống dịch phù hợp khi tiến hành hoạt động sản xuất. Thanh tra ngành Y tế chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng tăng cường việc thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời tạo điều kiện, không gây ảnh hưởng xấu đến các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở lưu trú; yêu cầu người nhập cảnh thực hiện nghiêm việc khai báo y tế. Huy động các lực lượng chức năng, đoàn thể tham gia phòng, chống dịch, tăng cường việc “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để kịp thời phát hiện, áp dụng các biện pháp phù hợp đối với các trường hợp có nguy cơ.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan Báo, Đài tiếp tục truyền thông nâng cao ý thức cảnh giác, không chủ quan, đồng thời không gây tâm lý hoang mang, lo lắng quá mức về dịch bệnh.

Thủ trưởng các đơn vị có Kế hoạch chủ động làm việc trên môi trường mạng và các hoạt động trực tuyến khi cần thiết.

TVB