Tuyên truyền

An Giang: Tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở

05/06/2020 08:57

Thực hiện Công văn số 2982/CV-BCĐ ngày 31 tháng 5 năm 2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 về việc tăng cường kiểm soát việc nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Phước yêy cầu sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện tốt một số nội dung sau.

Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Ngoại vụ, UBND các huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, An Phú, thành phố Châu Đốc và thị xã Tân Châu tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo phòng chống dịch Quốc gia trong việc phòng chống dịch tại khu vực biên giới; tăng cường kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở tại khu vực biên giới, không để các trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Nếu cá nhân, đơn vị nào để xảy ra có trường hợp nhập cảnh trái phép thì cá nhân, đơn vị đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Thường xuyên tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép trong cộng đồng, báo ngay cho chính quyền địa phương để tổ chức cách ly, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

TVB; Theo CV số:586/UBND-KGVX

Chi tổ hội nghề nghiệp xã Ô Long Vĩ - Châu Phú