Tuyên truyền

Cán bộ, hội viên nông dân hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

19/11/2018 09:38

Thực hiện Công văn số 4557-CV/HND TW ngày 24/10/2018 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc triển khai tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018.  

Hội Nông dân tỉnh phát động Hội Nông dân các cấp hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS với các nội dung: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phòng chống HIV/AIDS trong cán bộ, hội viên nông dân thông qua sinh hoạt Chi Tổ hội, CLB.ND… thời gian phát động từ 10-11 đến 10/12.

Tăng cường phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên nông dân tổ chức lễ mít tinh, diễu hành, hội nghị, hội thảo. Tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng (như phát thanh, truyền hình, báo viết, báo mạng…) về những chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng , chống ma túy , mại dâm. Vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia đấu tranh, phòng, chống ma túy, mại dâm góp phần bảo vệ truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; tham gia phong trào An ninh Tổ quốc và xây dựng nông thôn mới, xây dựng “Xã, phường không có ma túy”, góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Duy trì sinh hoạt chi, tổ Hội, Câu lạc bộ, mô hình phát triển kinh tế - xã hội gắn việc lồng ghép tuyên truyền hội viên phòng ngừa tệ nạn ma túy, mại dâm trong cộng đồng. Tham gia cảm hóa, giáo dục, hỗ trợ tạo việc làm cho người sau cai nghiện, người bán dâm, người nhiễm HIV/AIDS hòa nhập công đồng giúp họ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Từ đó nâng cao nhận thức về các biện pháp thực hiện hành vi an toàn phòng lây nhiễm HIV/AIDS cho người dân, nhằm hạn chế và ngăn ngừa sự lây nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng; giảm dần sự phân biệt, kỳ thị đối với những người có HIV. Đặc biệt là trong phòng lây nhiễm HIV và tham gia các hoạt động  phòng, chống HIV/AIDS. Năm nay, tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam tập trung vào chủ đề  “Hãy hành động để hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020”. (90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình, 90% người chuẩn đoán nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng vi rút  và 90 người nhiễm HIV đã được điều trị bằng thuốc  kháng vi rút kiểm soát được số lượng vi rút ở mức thấp để sống khỏe mạnh và làm giảm nguy cơ lây truyền HIV cho người khác) ở cấp độ toàn cầu để tiến tới kết thúc dịch AIDS vào năm 2020.

Trường Sang
Hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng năm 2020