Tuyên truyền

Có 80 cán bộ Hội tham gia lớp tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.

13/11/2018 09:39

Ngày 13/11, Tại Hội Nông dân tỉnh, Ban thường vụ Hội Nông dân tỉnh phối hợp Sở VH-TT-DL tổ chức lớp tập huấn phòng chống bạo lực gia đình và chiến lược gia đình Việt Nam năm 2018 cho 80 cán bộ cơ sơ Hội, chủ nhiệm câu lạc bộ nông dân.

Để công tác phòng, chống bạo lực gia đình đạt kết quả như mong muốn trong thời gian tới. Ông Lê Hùng Cường - Phó Chủ tịch Hội Nông dân yêu cầu các học viên sau khi tham gia lớp tập huấn nầy cần tập trung tuyên truyền sâu rộng các chính sách, chương trình hành động, Luật phòng, chống bạo lực gia đình tới từng địa phương nhằm kịp thời ngăn chặn những mầm mống bạo lực; đồng thời, đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng cho các nạn nhân mỗi khi bạo lực gia đình xảy ra.

Tại buổi tập huấn, các học viên được truyền đạt những kiến thức cơ bản về: Vai trò Hội Nông dân trong triển khai thực hiện chính sách an sinh xã hội đến cán bộ, hội viên nông dân; triển khai một sổ kỹ năng trong giải quyết bất hòa, xung đột gia đình, phòng chống bạo lực gia đình góp phần xây dựng gia đình Việt Nam văn hóa, tiêu biểu xây dựng nếp sống văn minh ở đô thị và nông thôn; chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030, trên địa bàn tỉnh An Giang, và một số kỹ năng khác.

Buổi tập huấn giúp cán bộ, hội viên nông dân nâng cao công tác phòng, chống bạo lực gia đình, kỹ năng tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình, phát hiện sớm và bảo vệ an toàn cho nạn nhân, góp phần ngăn chặn và giảm số vụ bạo lực gia đình tại địa phương, góp phần thực hiện thành công chiến lược giảm thiểu bạo lực gia đình ở nông thôn giai đoạn 2015 – 2020 theo Quyết định 235/QĐ.TTg, của Thủ tướng Chính phủ.

TVB
Hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng năm 2020