Tuyên truyền

Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

23/06/2020 15:04

Cuộc thi với mục đích góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, liên tục của các cấp, các ngành và quần chúng Nhân dân.

- Công văn tuyên truyền về cuộc thi: Click xem tại đây

- Thể lệ cuộc thi: Click xem tại đây

Chi hội Nghề nghiệp nuôi lươn cồn An Thạnh xã Hòa Bình - Chợ Mới