Tuyên truyền

Hội nghị tập huấn về dự phòng và điều trị lao tiềm ẩn

27/11/2020 15:04

Ngày 27/11/2020, tại An Giang, Ban quản lý Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống lao - Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tập huấn cho cán bộ, hội viên nông dân Long Xuyên, Châu Thành, Tri Tôn về dự phòng và điều trị lao tiềm ẩn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo viên giới thiệu một số chuyên đề như: Chuyền đề 1: Tình hình bệnh Lao ở Việt Nam và trên địa bàn tỉnh An Giang; Chuyên đề 2: Kiến thức về bệnh lao, nâng cao về nhận thức và kỷ năng truyền thông, kỹ năng tư vấn về phòng chống lao cho hội viên nông dân; Chuyên đề 3: Tổng quan về tiềm ẩn lao, khái niệm, dich tễ, quy trình chuẩn đón và điều trị lao tiềm ẩn; Chuyên đề 4: Quy trình quản lý, sàng lọc lao tiềm ẩn ở các nhóm đối tượng có nguy cơ; Chuyên đề 5: Hướng dẫn thực hiện hoạt động quản lý lao tiềm ẩn trong khu vực nông thôn; Chuyên đề 6: Nhiệm vụ của các cấp Hội trong hoạt động quản lý lao tiềm ẩn khu vực nông thôn

Thông qua hội nghị tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ Hội Nông dân nâng cao nhận thức về bệnh lao và tiềm ẩn lao, từ đó tuyên truyền, vận động hội viên nông dân và đặc biệt những người bị mắc bệnh lao, tiềm ẩn lao điều trị theo đúng phác đồ, góp phần giảm tỷ lệ người mắc bệnh lao ở địa phương.

Thúy Hằng
Nông dân An Giang trong công tác bảo vệ môi trường