Tuyên truyền

Hội Nông dân tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức cho lực lượng nòng cốt năm 2018

08/08/2018 10:02

Nhằm bồi dưỡng những kiến thức, kinh nghiệm thực tế về công tác nắm tình hình, phối hợp xử lý vụ việc về an ninh, trật tự tại cơ sở cho lực lượng nòng của Hội Nông dân

Quang cảnh lớp tập huấn

Trước đó, ngày 03/08/2018 tại Hội trường UBND phường Vĩnh Mỹ - Tp Châu Đốc, Ban Thường vụ Hội Nông dân tổ chức Tập huấn bồi dưỡng cấp nhật kiến thức cho lực lượng nòng cốt năm 2018 có 75 học viên gồm các huyện (Tân Châu, An Phú, Châu Đốc, Tịnh Biên, Tri Tôn) tham gia lớp

Tại lớp tập huấn, lực lượng nòng cốt được báo cáo viên chia sẽ về: Tình hình an ninh trật tự nổi lên 6 tháng đầu năm 2018 trong và ngoài tỉnh, nhận định tình hình và những giải phát trong thời gian tới, Thông tin thời sự về biên giới đất liền.... Lớp tập huấn nhằm nâng cao chất lượng nghiệp vụ cốt cán làm nòng cốt trong các phong trào thi đua của Hội, đáp ứng theo yêu cầu, nhiệm vụ của Hội, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

TVB
Hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng năm 2020