Tuyên truyền

Hội Nông dân tỉnh tổ chức Ngày Phát luật Việt Nam 2018.

03/12/2018 15:40

Ngày 03/12/2018, tại hội trường Hội Nông dân tỉnh, Trung tâm Tư vấn Phát luật - Hội Nông dân tỉnh tổ chức buổi tuyên truyền Ngày Phát luật Việt Nam 2018 cho tất cả cán bộ, nhân viên cơ quan Hội Nông dân tỉnh.

Đồng chí Võ Chí Hùng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh - Kiêm Giám đốc Trung tâm Tư vấn Phát luật phát biểu và nêu mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam là nhằm tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, giáo dục ý nghĩa thượng tôn pháp luật đối với cán bộ cơ quan Hội Nông dân tỉnh.

Đồng chí Võ Chí Hùng nêu mục đích của Ngày Pháp luật Việt Nam

Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tạo bước phát triển mới trong việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật - một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và là nhiệm vụ thường xuyên của toàn bộ hệ thống chính trị các cấp, các ngành với mục tiêu cuối cùng là hỗ trợ và tạo điều kiện để mọi cá nhân, tổ chức biết sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, của Nhà nước và của xã hội. 

Tại buổi tuyên truyền cán bộ, nhân viên cơ quan Hội Nông dân tỉnh đã được nghe đồng chí Trần Thị Minh Nguyệt - Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Phát luật trao đổi, cung cấp những điểm mới, cơ bản của Luật Trợ giúp phát lý (TGPL). Theo đó, Luật TGPL sửa đổi, bổ sung năm 2017 gồm 8 chương, 48 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018, thay thế Luật TGPL năm 2006. Luật có nhiều nội dung mới nhằm tạo ra khuôn khổ pháp lý cho sự phát triển của công tác TGPL và sử dụng các nguồn lực để cung cấp kịp thời dịch vụ pháp lý cho người yếu thế không có khả năng chi trả dịch vụ pháp lý.

Cụ thể, Luật quy định rõ hơn trách nhiệm của Nhà nước trong công tác TGPL; phân biệt hoạt động này với dịch vụ pháp lý thiện nguyện của các tổ chức xã hội; mở rộng diện người được TGPL; quy định tiêu chuẩn tham gia thực hiện TGPL đối với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật và quản lý chất lượng vụ việc TGPL; bổ sung các quy định về trình tự thực hiện TGPL, tạo điều kiện thuận lợi cho người được TGPL, nhất là bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp trong hoạt động tố tụng…

TVB
Hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng năm 2020