Tuyên truyền

Hội Nông dân tỉnh trong công tác tuyên truyền bảo vệ mội trường

31/07/2018

Nhằm giúp nông dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là hướng dẫn nông dân thu gom bao bì thuốc BVTV, thu gom rác thải sinh hoạt và chất thải trong sản xuất, chăn nuôi...

Trung tâm Tư vấn Pháp luật - Hội Nông dân tỉnh phối hợp cùng Chi cục Bảo vệ Môi trường - Sở Tài Nguyên Môi Trường tỉnh An Giang, tổ chức 8 buổi tuyên truyền với 563 hội viên nông dân tham dự. (tại Vĩnh Gia, Tà Đảnh - huyện Tri Tôn; Tây Phú, Vĩnh Chánh -  huyện Thoại Sơn) về bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp, thu gom rác bảo vệ thực vật đúng nơi quy định đã giúp người dân nâng cao kiến thức trong việc sử dụng thuốc BVTV an toàn và hiệu quả, xử lý bao bì thuốc BVTV đúng qui định,  bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Quang cảnh buổi tập huấn

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức nông dân về tầm quan trọng trong việc bảo vệ môi trường thực hiện có hiệu quả việc thu gom, xử lý, tiêu hủy rác thải trong nông nghiệp, nhất là bao bì thuốc BVTV đã qua sử dụng  là một trong những giải pháp quan trọng để bảo vệ môi trường nông thôn. Đây không chỉ góp phần cải thiện môi trường sinh thái, mà còn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân trong thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới; khuyến khích cộng đồng gắn bó và bảo vệ môi trường trong điều kiện biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến đến đời sống và sản xuất người dân.

Hồng Hạnh
Phóng sự Lúa Nhật trên đất An Giang