Tuyên truyền

Khảo sát nhanh chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh

08/09/2021 10:11

Thực hiện công văn số 458-CV/BTGTU ngày 06/9/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc triển khai khảo sát nhanh bằng phiếu trực tuyến nhằm đánh giá khách quan về hiệu quả thực thi chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. 

Đối tượng khảo sát là cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Thời gian thực hiện: Từ 13 giờ 30 ngày 07/9/2021; kết thúc khảo sát lúc 13 giờ 30 phút ngày 15/9/2021.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị quan tâm phối hợp, cử cán bộ truy cập và chia sẻ đường link dưới đây đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân tại cơ quan, đơn vị, địa phương để trả lời phiếu:

https://forms.office.com/r/1y2PRVdcw7

 

Ngoài ra, có thể quét mã QR code bằng camera (trên ios) hoặc phần quét mã ứng dụng Zalo (trên android), sau khi quét mã đã có thể truy cập vào giao diện phiếu để trả lời:

 

 

 

BBT